Liitetaulukko 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2018

Koulutussektori Uudet
opiskelijat 1)
Uudet
opiskelijat,
naiset
Opiskelijat Opiskelijat, naiset Tutkinnon suorittaneet Tutkinnon suorittaneet naiset
  %   %   %
Yhteensä 285 264 53 1 286 703 51 226 897 55
Peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetus 61 296 49 560 503 49 56 701 48
Aikuisten perus- ja lisäopetus . . 5 013 34 997 34
Lukiokoulutus 35 482 59 103 440 58 30 873 59
Ammatillinen koulutus 123 106 52 322 296 51 79 588 55
Ammattikorkea-
koulukoulutus
39 133 56 142 022 53 27 965 62
Yliopistokoulutus 26 247 57 153 429 54 30 773 58
1) Ei sisällä aikuisten perus- ja lisäopetuksen uusia opiskelijoita.

Lähde: Koulutustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 28.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7644. 2018, Liitetaulukko 2. Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat ja suoritetut tutkinnot koulutussektorin ja sukupuolen mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/opiskt/2018/opiskt_2018_2019-11-28_tau_002_fi.html