Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Aikarahtitulo

Tulot, jotka saadaan, kun alus annetaan rahtaajan käyttöön tietyksi ajaksi. Ulkomaan meriliikenteessä tulot, jotka suomalainen yritys saa aluksensa aikarahtaamisesta eli vuokraamisesta tietyksi ajaksi ulkomaille.

Bruttorahtitulot

Ulkomaan meriliikenteessä tuloja, jotka yritys saa ulkomaan meriliikenteessä tavaroiden ja matkustajien kuljettamisesta, ravintoloiden ja myymälöiden myyntituloina, muista tuloista (mm. purserintoimiston tulot) sekä ulkomailta saaduista aikarahtituloista. Tulot (pl. aikarahtitulot) voivat tulla joko kotimaiselta tai ulkomaiselta taholta. Tulot sisältävät sekä suomalaisten alusten että ulkomailta aikarahdattujen alusten tulot.

Suomalainen alus

Suomessa rekisteröity alus, jonka pituus on vähintään 15 metriä.

Ulkomaan meriliikenteen menot

Ulkomaan meriliikennettä harjoittavien yritysten ulkomaille maksamia menoja. Menot käsittävät ulkomaille maksettavat polttoainekulut, satamakulut, ravintola- ja myymälähankinnat, korjauskulut, vakuutukset, aikarahtikulut sekä muut liikennemenot (esim. luotsausmaksut, valvontakulut ja katsastusmaksut). Menot sisältävät sekä suomalaisten alusten että ulkomailta aikarahdattujen alusten menot ulkomaille.

Ulkomaan meriliikenteen tulot

Tulot, joita yritys saa ulkomaan meriliikenteessä tavaroiden ja matkustajien kuljettamisesta, ravintoloiden ja myymälöiden myyntituloina, muista tuloista (mm. purserintoimiston tulot) sekä ulkomailta saaduista aikarahtituloista. Tulot (pl. aikarahtitulot) voivat tulla joko kotimaiselta tai ulkomaiselta taholta. Tulot sisältävät sekä suomalaisten alusten että ulkomailta aikarahdattujen alusten tulot.

Ulkomailta aikarahdattu alus

Ulkomailla rekisterissä oleva alus, jonka suomalainen yritys on aikarahdannut (vuokrannut) käyttöönsä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ulkomaan meriliikenteen tulot ja menot [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3318. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.10.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mltm/kas.html