Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Maarakennuskustannusindeksi 2019, lokakuu

Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100

Indeksi 2005=100 Pisteluku 2014:11 2014:10 2013:11 2014:10 - 2014:11 % 2013:11 - 2014:11 %
Maarakennuskustannukset, kokonaisindeksi 136,6 137,5 136,7 -0,7 -0,1
Pohjarakenteet 123,6 123,6 125,0 0,0 -1,0
Maarakenteet 136,5 136,3 135,2 0,1 0,9
Kalliorakenteet 136,7 136,6 134,5 0,1 1,6
Päällysteet 151,9 158,6 158,5 -4,2 -4,2
Kunnallistekniset järjestelmät 133,1 133,8 133,6 -0,5 -0,4
Betonirakenteet 136,8 137,6 134,1 -0,6 2,0
Muut tekniset järjestelmät 122,3 122,3 122,4 0,0 -0,1
Murskaustyöt 1) 131,7 131,9 133,0 -0,2 -1,0
Kunnossapito 1) 137,2 137,4 135,7 -0,1 1,1
1) erillisindeksi

Lähde: Maarakennuskustannusindeksi. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Anne Virokannas 029 551 3369, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 18.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Maarakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-4063. marraskuu 2014, Liitetaulukko 3. Maarakennuskustannusindeksi 2005=100 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/maku/2014/11/maku_2014_11_2014-12-18_tau_003_fi.html