Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.10.2007

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 3,9 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat 3,9 prosenttia vuoden 2006 syyskuusta vuoden 2007 syyskuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 1,7 prosentista vakiovuoroliikenteen 4,1 prosenttiin.

Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti palkkojen korotukset sekä korkokulujen ja yleiskustannusten kasvu.

Maaseutuliikenteen nimi on korvattu kuvaavammalla nimellä vakiovuoroliikenne. Kyseisen osaindeksin sisältö ja laadintamenetelmä säilyvät nimenmuutoksesta huolimatta ennallaan.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2001 - 9/2007

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2001 - 9/2007

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2007, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Toni Udd (09) 1734 3380, Anne Piistari (09) 1734 3487, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Laatuselosteet

Päivitetty 17.10.2007

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. syyskuu 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.6.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2007/09/lalki_2007_09_2007-10-17_tie_001_fi.html