Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 18.9.2006

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 4,5 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 4,5 prosenttia vuoden 2005 elokuusta vuoden 2006 elokuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 4,0 prosentista maaseutuliikenteen 5,0 prosenttiin.

Eniten kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat poltto- ja voiteluaineiden kallistuminen sekä palkkojen ja välillisten palkkojen korotukset. Poltto- ja voiteluaineiden hinnat nousivat vuodessa 6,5 prosenttia, palkat ja välilliset palkat 4,0 prosenttia. Myös korkokustannusten 32,7 prosentin kasvulla oli mainittava vaikutus kokonaisindeksin nousuun.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2001 - 8/2006

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2006, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jenni Taskinen (09) 1734 3487, Toni Udd (09) 1734 3380, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 18.9.2006

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. elokuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2006/08/lalki_2006_08_2006-09-18_tie_001.html