Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 17.8.2006

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat vuodessa 4,4 prosenttia

Linja-autoliikenteen kustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan 4,4 prosenttia vuoden 2005 heinäkuusta vuoden 2006 heinäkuuhun. Kustannusten nousu vaihteli liikennetyypeittäin liikennelaitosten 3,9 prosentista maaseutuliikenteen 5,0 prosenttiin.

Eniten kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat poltto- ja voiteluaineiden kallistuminen sekä palkkojen ja välillisten palkkojen korotukset. Poltto- ja voiteluaineiden hinnat nousivat vuodessa 7,2 prosenttia, palkat ja välilliset palkat 4,0 prosenttia. Korkokustannukset nousivat vuodessa yli 30 prosenttia.

Linja-autoliikenteen kaikkien kustannusten sekä poltto- ja voiteluainekustannusten vuosimuutokset 1/2001 - 7/2006

Lähde: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 2006, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jenni Taskinen (09) 1734 3487, Pirkko Hemmilä (09) 1734 3470, kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 17.8.2006

Viittausohje:

Tilasto: Linja-autoliikenteen kustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-379X. heinäkuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/lalki/2006/07/lalki_2006_07_2006-08-17_tie_001.html