Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Teollisuuden ja kaupan varastotilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 21.11.2011

Kaupan varastot kasvoivat 12,1 prosenttia vuoden 2011 kolmannella vuosineljänneksellä

Kaupan yritysten varastojen arvo oli Tilastokeskuksen mukaan syyskuun lopussa 12,1 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana. Varastot kasvoivat edellisvuodesta kaikilla kaupan toimialoilla. Suurinta kasvu oli autokaupassa 39,9 prosenttia. Tukkukaupan toimialalla kasvua kertyi 6,9 prosenttia ja vähittäiskaupassa 4,5 prosenttia.

Kaupan yritysten varastojen muutos III/2010–III/2011, %

Kaupan yritysten varastojen muutos III/2010–III/2011, %

Koko kaupan toimialan varastot olivat vuoden 2011 syyskuun lopussa 4,6 prosenttia suuremmat kuin kesäkuun lopussa. Varastojen arvo nousi kaikilla tarkasteltavilla toimialoilla edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Suurinta kasvu oli tukkukaupan toimialalla 7,4 prosenttia. Vähittäiskaupassa kasvua kertyi 2,6 prosenttia. Maltillisimmin varastot kehittyivät autokaupassa, jossa kasvua edelliseen vuosineljännekseen verrattuna kertyi 2,3 prosenttia.

Kaupan yritysten varastojen muutos II/2011–III/2011, %

Kaupan yritysten varastojen muutos II/2011–III/2011, %

Aineiston täydentymisen vuoksi kaupan varastotilaston vuoden 2011 ensimmäisen ja toisen neljänneksen tilastot on laskettu uudelleen: koko kaupan toimialan varaston arvon kasvu tarkentui ensimmäisen vuosineljänneksen osalta 12,0 prosentista 12,7 prosenttiin ja toisen vuosineljänneksen osalta 7,8 prosentista 8,5 prosenttiin.

Varastotiedot painotetaan käyttäen liikevaihtotietoja. Vuoden 2011 alussa liikevaihtopainot on vaihdettu vuoden 2009 painoiksi. Vuoden 2010 osalta on käytetty vuoden 2008 painoja. Tämä voi vaikuttaa tietojen vertailtavuuteen.


Lähde: Kaupan varastotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Olli-Jussi Sonni (09) 1734 2288, kauppa.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (218,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 21.11.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kaupan varastotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8616. 3. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.6.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kvr/2011/03/kvr_2011_03_2011-11-21_tie_001_fi.html

Jaa