Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 2014

Ikäryhmä Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 418 722 365 529 3 005 2 734
Perusaste 22 339 18 208 2 343 2 237
Keskiaste 164 119 140 821 2 468 2 381
Alin korkea-aste 67 271 58 866 2 889 2 777
Alempi korkeakouluaste 76 852 67 959 3 013 2 864
Ylempi korkeakouluaste 83 052 75 401 4 047 3 757
Tutkijakoulutusaste 5 089 4 274 5 753 5 553
Alle 20 Yhteensä 1 220 906 2 257 2 243
Perusaste 1 206 896 2 259 2 249
Keskiaste 13 10 2 087 2 102
Alin korkea-aste 1         ..         ..         ..
20 - 24 Yhteensä 12 739 10 765 2 370 2 343
Perusaste 1 224 950 2 207 2 139
Keskiaste 9 898 8 315 2 327 2 293
Alin korkea-aste 44 30 2 086 2 086
Alempi korkeakouluaste 1 523 1 425 2 671 2 586
Ylempi korkeakouluaste 49 44 2 907 2 896
Tutkijakoulutusaste 1 1         ..         ..
25 - 29 Yhteensä 30 475 27 198 2 738 2 586
Perusaste 1 136 933 2 433 2 182
Keskiaste 12 719 10 968 2 487 2 343
Alin korkea-aste 80 64 2 470 2 256
Alempi korkeakouluaste 11 867 10 891 2 752 2 652
Ylempi korkeakouluaste 4 642 4 314 3 337 3 136
Tutkijakoulutusaste 31 28 4 281 3 832
30 - 34 Yhteensä 38 532 33 240 2 874 2 733
Perusaste 1 191 977 2 517 2 234
Keskiaste 13 205 11 249 2 433 2 346
Alin korkea-aste 133 110 2 673 2 620
Alempi korkeakouluaste 13 569 11 487 2 812 2 690
Ylempi korkeakouluaste 10 222 9 232 3 452 3 253
Tutkijakoulutusaste 212 185 4 218 4 034
35 - 39 Yhteensä 46 316 39 234 2 987 2 818
Perusaste 1 278 1 041 2 363 2 242
Keskiaste 14 615 12 442 2 438 2 344
Alin korkea-aste 3 440 2 754 2 748 2 677
Alempi korkeakouluaste 13 644 11 230 2 924 2 793
Ylempi korkeakouluaste 12 779 11 307 3 657 3 441
Tutkijakoulutusaste 560 460 4 725 4 426
40 - 44 Yhteensä 49 401 43 349 3 058 2 811
Perusaste 1 614 1 354 2 389 2 252
Keskiaste 16 239 14 201 2 456 2 362
Alin korkea-aste 9 077 7 730 2 830 2 725
Alempi korkeakouluaste 9 020 7 962 2 986 2 824
Ylempi korkeakouluaste 12 657 11 462 3 936 3 675
Tutkijakoulutusaste 794 640 5 269 5 274
45 - 49 Yhteensä 60 362 54 836 3 081 2 781
Perusaste 2 173 1 838 2 361 2 261
Keskiaste 22 167 19 940 2 475 2 379
Alin korkea-aste 12 709 11 379 2 848 2 736
Alempi korkeakouluaste 8 568 8 005 3 052 2 870
Ylempi korkeakouluaste 13 881 12 943 4 164 3 876
Tutkijakoulutusaste 864 731 5 648 5 576
50 - 54 Yhteensä 67 175 61 639 3 069 2 750
Perusaste 2 794 2 410 2 379 2 272
Keskiaste 28 291 25 473 2 493 2 405
Alin korkea-aste 14 949 13 868 2 883 2 763
Alempi korkeakouluaste 7 215 6 809 3 166 3 008
Ylempi korkeakouluaste 12 985 12 253 4 326 4 003
Tutkijakoulutusaste 941 826 6 096 6 032
55 - 59 Yhteensä 67 869 60 757 3 066 2 750
Perusaste 4 659 3 983 2 324 2 247
Keskiaste 28 535 24 882 2 488 2 404
Alin korkea-aste 16 690 15 126 2 936 2 825
Alempi korkeakouluaste 7 237 6 817 3 455 3 423
Ylempi korkeakouluaste 9 839 9 154 4 558 4 161
Tutkijakoulutusaste 909 795 6 169 6 120
60 - 64 Yhteensä 41 848 31 495 3 087 2 709
Perusaste 4 668 3 539 2 291 2 210
Keskiaste 17 496 12 620 2 491 2 403
Alin korkea-aste 9 602 7 392 2 970 2 849
Alempi korkeakouluaste 3 926 3 105 3 637 3 537
Ylempi korkeakouluaste 5 482 4 308 4 824 4 340
Tutkijakoulutusaste 674 531 6 530 6 506
Yli 65 Yhteensä 2 785 2 110 3 459 2 939
Perusaste 396 287 2 426 2 303
Keskiaste 941 721 2 602 2 504
Alin korkea-aste 546 413 3 123 3 053
Alempi korkeakouluaste 283 228 3 635 3 492
Ylempi korkeakouluaste 516 384 5 057 4 483
Tutkijakoulutusaste 103 77 6 809 7 062

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 6a. Kuntasektorin kuukausipalkat ikäryhmän ja koulutusasteen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_011_fi.html