Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2014

Toimiala Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 418 722 365 529 3 005 2 734
Keskiaste 164 119 140 821 2 468 2 381
Alin korkea-aste 67 271 58 866 2 889 2 777
Alempi korkeakouluaste 76 852 67 959 3 013 2 864
Ylempi korkeakouluaste 83 052 75 401 4 047 3 757
Tutkijakoulutusaste 5 089 4 274 5 753 5 553
Perusaste 22 339 18 208 2 343 2 237
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Yhteensä 3 437 2 436 2 540 2 544
Keskiaste 2 571 1 828 2 538 2 546
Alin korkea-aste 162 124 2 681 2 611
Alempi korkeakouluaste 87 68 2 571 2 571
Ylempi korkeakouluaste 11 6         ..         ..
Perusaste 606 410 2 498 2 498
B Kaivostoiminta ja louhinta Yhteensä 12 11 2 881 2 597
Keskiaste 5 5         ..         ..
Alin korkea-aste 1 1         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 4 3         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
Perusaste 1 1         ..         ..
C Teollisuus Yhteensä 60 51 2 620 2 412
Keskiaste 18 15 2 403 2 323
Alin korkea-aste 15 12 2 737 2 650
Alempi korkeakouluaste 6 6         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
Perusaste 19 16 2 363 2 319
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 1 105 1 054 3 272 3 228
Keskiaste 433 410 2 707 2 523
Alin korkea-aste 186 180 3 432 3 448
Alempi korkeakouluaste 216 209 3 571 3 594
Ylempi korkeakouluaste 168 158 4 346 4 156
Tutkijakoulutusaste 6 6         ..         ..
Perusaste 96 91 2 604 2 521
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito Yhteensä 1 745 1 634 3 035 2 794
Keskiaste 741 698 2 579 2 520
Alin korkea-aste 358 338 3 181 3 249
Alempi korkeakouluaste 282 270 3 463 3 450
Ylempi korkeakouluaste 202 182 4 224 4 217
Tutkijakoulutusaste 7 7         ..         ..
Perusaste 155 139 2 527 2 443
F Rakentaminen Yhteensä 927 796 3 145 3 221
Keskiaste 335 260 2 371 2 224
Alin korkea-aste 203 192 3 350 3 375
Alempi korkeakouluaste 218 208 3 738 3 659
Ylempi korkeakouluaste 74 68 4 268 4 179
Tutkijakoulutusaste 3 3         ..         ..
Perusaste 94 65 2 224 2 153
G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj Yhteensä 134 112 2 482 2 290
Keskiaste 67 55 2 269 2 200
Alin korkea-aste 18 15 2 971 2 796
Alempi korkeakouluaste 21 17 2 868 2 690
Ylempi korkeakouluaste 8 6         ..         ..
Perusaste 20 19 2 114 2 067
H Kuljetus ja varastointi Yhteensä 1 694 1 621 2 967 2 792
Keskiaste 902 860 2 745 2 658
Alin korkea-aste 188 180 3 094 2 899
Alempi korkeakouluaste 154 148 3 645 3 521
Ylempi korkeakouluaste 80 76 4 278 4 226
Tutkijakoulutusaste 4 4         ..         ..
Perusaste 366 353 2 633 2 571
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Yhteensä 10 002 8 687 2 237 2 155
Keskiaste 7 958 6 923 2 204 2 149
Alin korkea-aste 695 633 2 441 2 357
Alempi korkeakouluaste 364 342 2 607 2 450
Ylempi korkeakouluaste 59 55 3 442 3 453
Tutkijakoulutusaste 2 2         ..         ..
Perusaste 924 732 2 055 2 029
J Informaatio ja viestintä Yhteensä 1 005 942 3 315 3 194
Keskiaste 313 295 2 790 2 699
Alin korkea-aste 171 164 3 288 3 336
Alempi korkeakouluaste 232 217 3 270 3 255
Ylempi korkeakouluaste 213 196 4 195 3 940
Tutkijakoulutusaste 22 19 4 706 4 141
Perusaste 54 51 2 519 2 338
L Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 589 530 2 812 2 464
Keskiaste 305 268 2 287 2 231
Alin korkea-aste 86 78 3 187 3 306
Alempi korkeakouluaste 94 90 3 628 3 462
Ylempi korkeakouluaste 34 34 4 511 4 442
Perusaste 70 60 2 156 2 066
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Yhteensä 8 944 8 213 3 093 2 888
Keskiaste 3 055 2 761 2 413 2 332
Alin korkea-aste 1 770 1 653 3 029 3 022
Alempi korkeakouluaste 1 844 1 753 3 538 3 478
Ylempi korkeakouluaste 1 516 1 389 4 172 4 046
Tutkijakoulutusaste 52 47 4 539 4 202
Perusaste 707 610 2 362 2 308
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Yhteensä 11 982 10 402 2 311 2 109
Keskiaste 7 930 6 917 2 162 2 076
Alin korkea-aste 1 036 933 2 787 2 606
Alempi korkeakouluaste 582 546 3 230 3 281
Ylempi korkeakouluaste 222 206 4 007 3 978
Tutkijakoulutusaste 4 4         ..         ..
Perusaste 2 208 1 796 2 089 2 027
O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 44 929 40 335 3 102 2 788
Keskiaste 15 297 13 428 2 622 2 500
Alin korkea-aste 8 818 8 076 2 791 2 623
Alempi korkeakouluaste 8 742 8 024 3 068 2 916
Ylempi korkeakouluaste 8 871 8 135 4 277 3 887
Tutkijakoulutusaste 443 408 5 430 4 917
Perusaste 2 758 2 264 2 420 2 328
P Koulutus Yhteensä 84 811 73 501 3 469 3 508
Keskiaste 16 376 11 273 2 394 2 207
Alin korkea-aste 6 225 4 868 2 909 2 752
Alempi korkeakouluaste 12 266 10 694 3 476 3 521
Ylempi korkeakouluaste 47 352 44 764 3 774 3 701
Tutkijakoulutusaste 967 886 4 487 4 346
Perusaste 1 625 1 016 2 455 2 225
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Yhteensä 237 906 206 964 2 903 2 651
Keskiaste 104 520 92 037 2 493 2 421
Alin korkea-aste 45 811 40 055 2 917 2 812
Alempi korkeakouluaste 50 255 44 067 2 869 2 748
Ylempi korkeakouluaste 22 111 18 148 4 698 4 057
Tutkijakoulutusaste 3 501 2 816 6 309 6 284
Perusaste 11 708 9 841 2 344 2 237
R Taiteet, viihde ja virkistys Yhteensä 9 419 8 220 2 583 2 440
Keskiaste 3 280 2 775 2 407 2 310
Alin korkea-aste 1 525 1 362 2 394 2 308
Alempi korkeakouluaste 1 484 1 296 2 538 2 481
Ylempi korkeakouluaste 2 126 1 973 2 994 2 838
Tutkijakoulutusaste 78 72 3 155 2 941
Perusaste 926 742 2 500 2 379
S Muu palvelutoiminta Yhteensä 16 16 2 017 1 887
Keskiaste 12 12 1 911 1 882
Alin korkea-aste 1 1         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 1 1         ..         ..
Perusaste 2 2         ..         ..
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Yhteensä 3 3         ..         ..
Keskiaste 1 1         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 2 2         ..         ..
Toimiala tuntematon Yhteensä 2 1         ..         ..
Alin korkea-aste 2 1         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_007_fi.html