Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2014

Toimialaluokitus Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 418 722 365 529 3 005 2 734
Naiset 339 583 293 891 2 889 2 669
Miehet 79 139 71 638 3 456 3 197
01 Kasvinviljely, kotieläin- ja riistatalous Yhteensä 3 420 2 432 2 540 2 544
Naiset 1 742 1 158 2 497 2 495
Miehet 1 678 1 274 2 579 2 587
02 Metsätalous ja puunkorjuu Yhteensä 17 4         ..         ..
Miehet 17 4         ..         ..
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta Yhteensä 12 11 2 881 2 597
Naiset 1 1         ..         ..
Miehet 11 10         ..         ..
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Yhteensä 49 41 2 595 2 343
Naiset 32 25 2 588 2 377
Miehet 17 16 2 606 2 335
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus Yhteensä 11 10 2 723 2 751
Naiset 2 2         ..         ..
Miehet 9 8         ..         ..
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 1 105 1 054 3 272 3 228
Naiset 318 300 3 191 3 077
Miehet 787 754 3 302 3 290
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu Yhteensä 1 141 1 075 3 026 2 784
Naiset 325 294 2 890 2 574
Miehet 816 781 3 076 2 890
37 Viemäri- ja jätevesihuolto Yhteensä 262 250 3 062 2 780
Naiset 59 55 3 064 2 770
Miehet 203 195 3 061 2 812
38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; kierrätys Yhteensä 218 202 2 960 2 702
Naiset 81 74 2 879 2 703
Miehet 137 128 3 001 2 702
39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus, ympäristönhuoltopalvelut Yhteensä 124 107 3 208 3 031
Naiset 81 70 3 035 2 855
Miehet 43 37 3 560 3 361
41 Talonrakentaminen Yhteensä 298 268 3 741 3 674
Naiset 116 104 3 491 3 501
Miehet 182 164 3 904 3 733
42 Maa- ja vesirakentaminen Yhteensä 280 239 3 298 3 349
Naiset 75 64 3 229 3 269
Miehet 205 175 3 321 3 391
43 Erikoistunut rakennustoiminta Yhteensä 349 289 2 434 2 200
Naiset 78 59 2 270 2 068
Miehet 271 230 2 477 2 260
45 Moottoriajoneuvojen ja -pyörien kauppa sekä korjaus Yhteensä 78 74 2 484 2 287
Naiset 29 27 2 400 2 280
Miehet 49 47 2 534 2 290
47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen kauppa) Yhteensä 56 38 2 478 2 477
Naiset 48 34         ..         ..
Miehet 8 4         ..         ..
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus Yhteensä 1 041 997 2 989 2 800
Naiset 264 247 2 871 2 652
Miehet 777 750 3 018 2 829
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Yhteensä 653 624 2 945 2 779
Naiset 201 187 2 660 2 384
Miehet 452 437 3 064 2 938
55 Majoitus Yhteensä 3 2         ..         ..
Miehet 3 2         ..         ..
56 Ravitsemistoiminta Yhteensä 9 999 8 685 2 237 2 155
Naiset 9 384 8 137 2 236 2 154
Miehet 615 548 2 254 2 174
61 Televiestintä Yhteensä 110 98 2 658 2 554
Naiset 83 72 2 659 2 559
Miehet 27 26 2 657 2 543
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta Yhteensä 632 601 3 409 3 296
Naiset 260 243 3 412 3 360
Miehet 372 358 3 406 3 250
63 Tietopalvelutoiminta Yhteensä 263 243 3 349 3 168
Naiset 116 102 3 406 3 237
Miehet 147 141 3 308 3 145
68 Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 589 530 2 812 2 464
Naiset 329 283 2 472 2 217
Miehet 260 247 3 192 3 233
69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut Yhteensä 70 69 3 463 3 440
Naiset 50 50 3 328 3 248
Miehet 20 19 3 806 3 818
71 Arkkitehti- ja ins.palvelut; tekninen testaus ja analysointi Yhteensä 8 491 7 825 3 098 2 897
Naiset 4 251 3 861 2 812 2 519
Miehet 4 240 3 964 3 367 3 289
74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle Yhteensä 32 31 2 351 2 305
Naiset 18 18 2 416 2 310
Miehet 14 13 2 276 2 248
75 Eläinlääkintäpalvelut Yhteensä 351 288 2 945 2 725
Naiset 237 190 3 042 2 751
Miehet 114 98 2 763 2 671
78 Työllistämistoiminta Yhteensä 102 41 2 282 2 155
Naiset 61 28 2 334 2 155
Miehet 41 13 2 167 2 168
79 Matkatoimistojen ja -järjestäjien toiminta; varauspalvelut Yhteensä 30 28 2 657 2 369
Naiset 23 23         ..         ..
Miehet 7 5         ..         ..
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut Yhteensä 209 179 2 489 2 428
Naiset 42 38 2 302 2 102
Miehet 167 141 2 532 2 457
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito Yhteensä 11 340 9 876 2 305 2 096
Naiset 7 655 6 523 2 164 2 031
Miehet 3 685 3 353 2 554 2 286
82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle Yhteensä 301 278 2 392 2 277
Naiset 288 266 2 363 2 273
Miehet 13 12 3 055 2 632
84 Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 44 929 40 335 3 102 2 788
Naiset 30 500 26 984 2 943 2 641
Miehet 14 429 13 351 3 407 3 109
85 Koulutus Yhteensä 84 811 73 501 3 469 3 508
Naiset 62 133 52 960 3 367 3 427
Miehet 22 678 20 541 3 722 3 694
86 Terveyspalvelut Yhteensä 122 967 104 945 3 226 2 839
Naiset 106 202 89 945 3 088 2 788
Miehet 16 765 15 000 4 042 3 316
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut Yhteensä 34 952 30 458 2 747 2 718
Naiset 32 235 27 942 2 743 2 717
Miehet 2 717 2 516 2 794 2 723
88 Sosiaalihuollon avopalvelut Yhteensä 79 987 71 561 2 459 2 398
Naiset 76 063 68 212 2 454 2 397
Miehet 3 924 3 349 2 556 2 420
90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta Yhteensä 1 659 1 572 2 902 2 765
Naiset 822 761 2 819 2 675
Miehet 837 811 2 979 2 859
91 Kirjastojen ja muiden kulttuurilaitosten toiminta Yhteensä 5 779 5 015 2 529 2 375
Naiset 4 496 3 861 2 528 2 379
Miehet 1 283 1 154 2 533 2 367
93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut Yhteensä 1 981 1 633 2 427 2 354
Naiset 864 673 2 340 2 288
Miehet 1 117 960 2 485 2 414
96 Muut henkilökohtaiset palvelut Yhteensä 16 16 2 017 1 887
Naiset 15 15         ..         ..
Miehet 1 1         ..         ..
99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Yhteensä 3 3         ..         ..
Naiset 2 2         ..         ..
Miehet 1 1         ..         ..
Toimiala tuntematon Yhteensä 2 1         ..         ..
Naiset 2 1         ..         ..

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 3a. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialaluokituksen mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_006_fi.html