Liitetaulukko 2c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan 2014

Sopimusala Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Kokoaikaiset Keskiarvo Mediaani
Yhteensä Yhteensä 418 722 365 529 3 005 2 734
Kaupungit 234 167 206 759 2 932 2 683
Muut kunnat 65 050 54 933 2 826 2 585
Kuntayhtymät 119 505 103 837 3 228 2 918
01 KVTES Yhteensä 313 247 269 339 2 701 2 570
Kaupungit 170 242 147 404 2 623 2 502
Muut kunnat 47 852 39 014 2 516 2 402
Kuntayhtymät 95 153 82 921 2 910 2 771
02 OVTES Yhteensä 63 402 59 113 3 711 3 659
Kaupungit 40 009 37 878 3 677 3 631
Muut kunnat 13 095 12 260 3 629 3 571
Kuntayhtymät 10 298 8 975 3 937 3 852
03 Tekniset Yhteensä 24 946 23 525 3 059 2 961
Kaupungit 17 413 16 448 3 110 3 026
Muut kunnat 3 263 3 012 2 835 2 581
Kuntayhtymät 4 270 4 065 3 024 2 811
04 Lääkärit Yhteensä 16 272 12 715 5 980 5 991
Kaupungit 5 688 4 227 6 037 6 004
Muut kunnat 840 647 5 970 6 005
Kuntayhtymät 9 744 7 841 5 950 5 981
05 Muut Yhteensä 855 837 2 978 2 879
Kaupungit 815 802 2 982 2 880
Kuntayhtymät 40 35 2 888 2 787

Lähde: Kuntasektorin palkat 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jaana Huhta 029 551 2632, Eeva-Liisa Petäjä 029 551 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 7.5.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2014, Liitetaulukko 2c. Kuntasektorin kuukausipalkat sopimusalan ja kuntamuodon mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2014/ksp_2014_2015-05-07_tau_005_fi.html