Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2010

Korjattu 3.5.2011. TOL2008-toimialaluokitusta on täydennetty.
Toimiala Koulutusaste Palkansaajien lukumäärä Säännöllisen työajan ansio
Yhteensä Osuus toimialan palkansaajista (%) Keskiarvo Mediaani
Toimialat yhteensä Yhteensä 419 306 100 2 778 2 525
Perusaste 31 806 7 2 139 2 063
Keskiaste 165 206 39 2 298 2 213
Alin korkea-aste 76 677 18 2 699 2 596
Alempi korkeakouluaste 64 846 15 2 871 2 712
Ylempi korkeakouluaste 75 731 18 3 782 3 506
Tutkijakoulutusaste 5 040 1 5 313 5 173
A Maatalous, metsätalous ja kalatalous Yhteensä 4 829 100 2 451 2 409
Perusaste 962 19 2 306 2 295
Keskiaste 3 445 71 2 432 2 416
Alin korkea-aste 249 5 2 714 2 615
Alempi korkeakouluaste 136 2 2 706 2 628
Ylempi korkeakouluaste 37 0 4 002 3 920
B Kaivostoiminta ja louhinta Yhteensä 1 100         ..         ..
Alin korkea-aste 1 100         ..         ..
C Teollisuus Yhteensä 154 100 2 381 2 215
Perusaste 38 24 2 183 2 136
Keskiaste 75 48 2 311 2 217
Alin korkea-aste 25 16 2 286 2 228
Alempi korkeakouluaste 11 7 2 907 2 693
Ylempi korkeakouluaste 5 3         ..         ..
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta Yhteensä 1 130 100 3 343 3 219
Perusaste 115 10 2 676 2 525
Keskiaste 354 31 2 748 2 680
Alin korkea-aste 265 23 3 331 3 335
Alempi korkeakouluaste 223 19 3 658 3 578
Ylempi korkeakouluaste 169 15 4 504 4 268
Tutkijakoulutusaste 4 0         ..         ..
E Viemäri- ja jätevesihuolto; muu ympäristön puhtaanapito Yhteensä 1 165 100 2 751 2 554
Perusaste 137 11 2 330 2 235
Keskiaste 486 41 2 404 2 317
Alin korkea-aste 307 26 2 866 2 927
Alempi korkeakouluaste 172 14 3 264 3 207
Ylempi korkeakouluaste 60 5 4 281 4 168
Tutkijakoulutusaste 3 0         ..         ..
F Rakentaminen Yhteensä 1 124 100 2 865 2 802
Perusaste 180 16 2 190 2 105
Keskiaste 397 35 2 314 2 230
Alin korkea-aste 290 25 3 071 3 072
Alempi korkeakouluaste 174 15 3 529 3 486
Ylempi korkeakouluaste 82 7 4 106 4 184
Tutkijakoulutusaste 1 0         ..         ..
G Tukku- ja väh. kaup., moott.ajoneuv. ja -pyör. kaup. ja korj Yhteensä 106 100 2 473 2 313
Perusaste 22 20 1 974 1 936
Keskiaste 51 48 2 136 2 111
Alin korkea-aste 17 16 2 903 2 889
Alempi korkeakouluaste 11 10 2 859 2 466
Ylempi korkeakouluaste 5 4         ..         ..
H Kuljetus ja varastointi Yhteensä 1 456 100 2 785 2 602
Perusaste 364 25 2 579 2 479
Keskiaste 696 47 2 571 2 553
Alin korkea-aste 213 14 2 840 2 723
Alempi korkeakouluaste 121 8 3 529 3 396
Ylempi korkeakouluaste 61 4 4 534 4 667
Tutkijakoulutusaste 1 0         ..         ..
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Yhteensä 10 153 100 2 079 2 016
Perusaste 1 195 11 1 937 1 918
Keskiaste 7 988 78 2 061 2 016
Alin korkea-aste 659 6 2 260 2 157
Alempi korkeakouluaste 271 2 2 469 2 346
Ylempi korkeakouluaste 39 0 3 306 3 371
Tutkijakoulutusaste 1 0         ..         ..
J Informaatio ja viestintä Yhteensä 593 100 2 893 2 689
Perusaste 42 7 2 329 2 222
Keskiaste 201 33 2 469 2 372
Alin korkea-aste 107 18 2 786 2 644
Alempi korkeakouluaste 119 20 2 978 2 912
Ylempi korkeakouluaste 116 19 3 768 3 683
Tutkijakoulutusaste 8 1 4 018 3 838
L Kiinteistöalan toiminta Yhteensä 496 100 2 431 2 239
Perusaste 120 24 1 917 1 821
Keskiaste 221 44 2 087 2 052
Alin korkea-aste 75 15 2 853 3 003
Alempi korkeakouluaste 54 10 3 157 3 036
Ylempi korkeakouluaste 25 5 3 648 3 809
Tutkijakoulutusaste 1 0         ..         ..
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta Yhteensä 11 225 100 2 804 2 593
Perusaste 1 205 10 2 245 2 173
Keskiaste 3 897 34 2 232 2 152
Alin korkea-aste 2 526 22 2 796 2 808
Alempi korkeakouluaste 2 005 17 3 298 3 251
Ylempi korkeakouluaste 1 542 13 3 873 3 783
Tutkijakoulutusaste 50 0 4 519 4 659
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta Yhteensä 11 558 100 2 117 1 950
Perusaste 3 045 26 1 930 1 890
Keskiaste 6 866 59 1 996 1 929
Alin korkea-aste 977 8 2 584 2 526
Alempi korkeakouluaste 459 4 2 994 2 997
Ylempi korkeakouluaste 203 1 3 671 3 575
Tutkijakoulutusaste 8 0 4 044 4 155
O Julkishallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosiaalivakuutus Yhteensä 44 106 100 2 855 2 548
Perusaste 3 470 7 2 274 2 204
Keskiaste 15 376 34 2 431 2 311
Alin korkea-aste 9 472 21 2 571 2 405
Alempi korkeakouluaste 7 198 16 2 933 2 742
Ylempi korkeakouluaste 8 234 18 3 965 3 630
Tutkijakoulutusaste 356 0 5 065 4 523
P Koulutus Yhteensä 88 172 100 3 235 3 243
Perusaste 2 648 3 2 236 2 039
Keskiaste 17 426 19 2 247 2 082
Alin korkea-aste 7 651 8 2 738 2 604
Alempi korkeakouluaste 14 875 16 3 309 3 324
Ylempi korkeakouluaste 44 189 50 3 522 3 444
Tutkijakoulutusaste 1 383 1 4 467 4 449
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Yhteensä 230 696 100 2 669 2 445
Perusaste 16 862 7 2 107 2 050
Keskiaste 103 367 44 2 318 2 244
Alin korkea-aste 51 613 22 2 727 2 630
Alempi korkeakouluaste 37 040 16 2 654 2 544
Ylempi korkeakouluaste 18 693 8 4 496 4 032
Tutkijakoulutusaste 3 121 1 5 900 5 916
R Taiteet, viihde ja virkistys Yhteensä 11 152 100 2 403 2 284
Perusaste 1 275 11 2 274 2 182
Keskiaste 4 034 36 2 243 2 162
Alin korkea-aste 1 965 17 2 302 2 192
Alempi korkeakouluaste 1 781 16 2 451 2 408
Ylempi korkeakouluaste 2 015 18 2 791 2 656
Tutkijakoulutusaste 82 0 3 037 2 861
S Muu palvelutoiminta Yhteensä 19 100 1 929 1 922
Perusaste 6 31 1 921 1 887
Keskiaste 12 63 1 931 1 936
Alin korkea-aste 1 5         ..         ..
T Kotitalouksien toim. kotitaloustyöntekijöiden työnantajina Yhteensä 1 100         ..         ..
Keskiaste 1 100         ..         ..
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Yhteensä 3 100         ..         ..
Alempi korkeakouluaste 1 33         ..         ..
Ylempi korkeakouluaste 2 66         ..         ..
Toimiala tuntematon Yhteensä 1 167 100 3 052 2 841
Perusaste 120 10 2 255 2 127
Keskiaste 313 26 2 382 2 223
Alin korkea-aste 264 22 2 989 2 908
Alempi korkeakouluaste 195 16 3 211 3 128
Ylempi korkeakouluaste 254 21 4 032 3 729
Tutkijakoulutusaste 21 1 4 690 4 187

Lähde: Kuntasektorin palkat 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Laura Hulkko (09) 1734 2611, Eeva-Liisa Petäjä (09) 1734 3450, palkat.kunnat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 3.5.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuntasektorin palkat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0203. 2010, Liitetaulukko 3b. Kuntasektorin kuukausipalkat toimialan ja koulutusasteen mukaan 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ksp/2010/ksp_2010_2011-04-20_tau_010_fi.html?tulosta

Jaa