Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Suomen virallinen tilasto

Suomen kokonaiseläkemenot

Tuottaja:
Kansaneläkelaitos
Tiedot: Suomen kokonaiseläkemenot
www.kela.fi
Tilastojen julkistamiskalenteri
www.kela.fi
Kuvaus: Suomen eläkejärjestelmä on hajautettu. Maamme kokonaiseläkemenot koostuvat siten usean eri tahon/järjestelmän maksamista eläkkeistä. Työeläkkeitä maksavat yksityisellä sektorilla työeläkeyhtiöt, -säätiöt ja -kassat sekä julkisella sektorilla julkisen sektorin omat eläkelaitokset. Kansaneläkejärjestelmän eläkkeet maksaa Kela. Myös liikenne- ja tapaturmavakuutuslakien sekä sotilasvamma- ja sotilastapaturmalakien mukaiset eläkkeet (ns. SOLITA-eläkkeet) ovat osa Suomen kokonaiseläkemenoja.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: sosiaaliturva, eläkkeet, kansaneläkkeet, työeläkkeet, eläkejärjestelmät, eläkelaitokset, eläkeläiset, menot.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomen kokonaiseläkemenot [verkkojulkaisu].
Helsinki: Kansaneläkelaitos [viitattu: 23.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kokelmen/index.html