Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, tammikuu

Julkaistu: 27.8.2018

Kuluttajien luottamus talouteen on yhä vankalla tasolla

Kuluttajien luottamusindikaattori oli elokuussa 21,5, kun se heinäkuussa oli 22,0 ja kesäkuussa 23,0. Viime vuoden elokuussa luottamusindikaattori sai arvon 23,5. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1.–17. elokuuta 1 138 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien luottamusindikaattori

Kuluttajien luottamusindikaattori

Luottamusindikaattorin neljästä osatekijästä kuluttajien odotukset kotitalouden säästämismahdollisuuksista paranivat elokuussa heinäkuuhun verrattuna selkeästi. Arviot omasta ja Suomen taloudesta heikkenivät hieman, mutta pysyivät yhä hyvällä tasolla.

Odotukset Suomen taloudesta heikkenivät vuoden tarkastelujaksolla selkeästi. Viime vuoden vastaavaan aikaan nähden arviot maan työttömyystilanteesta ovat heikentyneet. Näkemykset omasta taloudesta sen sijaan kasvoivat maltillisesti.

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua

Kuluttajat arvioivat kotitaloutensa rahatilanteen elokuussa hyväksi. Ajankohtaa pidettiin otollisena säästämiselle, mutta hyvänä myös lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kuluttajat kokivat elokuussa, että työttömyyden uhka on omalla kohdalla vähentynyt jonkin verran.

Kuluttajien luottamus suuralueilla ja väestöryhmissä

Elokuussa luottamus talouteen oli vahvinta Pohjois-Suomessa (luottamusindikaattori 23,9) ja heikointa Länsi-Suomessa (19,2). Väestöryhmistä yrittäjät olivat selvästi optimistisimpia (34,1). Kielteisimmin talouskehitystä arvioivat työttömät (18,4) ja eläkeläiset (11,7). Miesten luottamus talouteen oli vahvempaa (24,9) kuin naisilla (18,2).

EU-tulokset

Kaikkien EU-maiden (kausitasoitetut) barometritulokset julkaistaan kuukausittain Euroopan komission sivuilla: Lehdistötiedotteet .

Käsitteitä

Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä vastausvaihtoehtoja painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus (ks. Laatuseloste ). Kuluttajien luottamusindikaattori on sen osatekijöiden saldolukujen keskiarvo. Osatekijät ovat: oma talous, Suomen talous, yleinen työttömyys ja kotitalouden säästämismahdollisuudet (kaikki koskien seur. 12 kuukautta). Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja +100:n välillä – mitä korkeampi (positiivinen) lukema, sitä valoisampi näkemys taloudesta.


Lähde: Kuluttajabarometri 2018, elokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuomas Parikka 029 551 3276, Pertti Kangassalo 029 551 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (449,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. elokuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2018/08/kbar_2018_08_2018-08-27_tie_001_fi.html