Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Kuluttajien luottamus 2020, lokakuu

Julkaistu: 27.6.2005

Kuluttajien luottamus talouteen heikentynyt

Kuluttajien luottamus talouteen heikkeni kesäkuussa sekä edelliskuuhun että vuoden takaiseen verrattuna. Kuluttajien luottamusindikaattori oli 8,8, kun se oli toukokuussa 14,0 ja viime vuoden kesäkuussa 14,3. Luottamusindikaattori oli samalla selvästi pitkäaikaisen keskiarvonsa alapuolella. Luottamusindikaattorin kaikki neljä osatekijää laskivat kesäkuussa toukokuuhun verrattuna. Eniten synkkenivät odotukset Suomen taloudesta ja työttömyyskehityksestä. Kuluttajien usko omaan talouteensa oli kuitenkin edelleen vahva. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, jota varten haastateltiin 1. - 16. kesäkuuta 1 551 Suomessa asuvaa henkilöä.

Kuluttajien näkemykset taloudesta kesäkuussa 2005

  Kesäkuu 2005 saldoluku Toukokuu 2005 saldoluku Kesäkuu 2004 saldoluku Keskiarvo 10/95-6/05
Kuluttajien luottamusindikaattori 8,8 14,0 14,3 13,5
Oma taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen 9,9 11,6 10,4 9,1
Kotitalouden säästämismahdollisuudet seuraavan 12 kk:n aikana 46,5 50,7 49,8 31,4
Suomen taloudellinen tilanne 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -6,4 0,8 5,9 7,3
Työttömyys 12 kk:n kuluttua verrattuna nykyiseen -14,6 -6,9 -8,9 6,3
Inflaatio 12 kk:n kuluttua, % 2,2 2,2 1,8 1,9
Oma työttömyyden uhka haastatteluhetkellä 2,7 4,7 5,2 ..
Kotitalouden rahatilanne haastatteluhetkellä 30,0 33,6 31,1 24,4
Kestotavaroiden ostamisen edullisuus haastatteluhetkellä 22,8 26,4 28,8 20,6
Säästämisen edullisuus haastatteluhetkellä 14,9 14,3 13,7 5,2
Lainanoton edullisuus haastatteluhetkellä 31,8 35,8 26,3 22,6
Kysymyksen saldoluku saadaan vähentämällä painottaen myönteisten vastausten prosenttiosuudesta kielteisten vastausten prosenttiosuus.
Kuluttajien luottamusindikaattori on keskiarvo tulevaa 12 kuukautta koskevasta neljästä saldoluvusta: oma ja Suomen talous, työttömyys sekä kotitalouden säästämismahdollisuudet. Saldoluvut ja luottamusindikaattori voivat vaihdella -100:n ja 100:n välillä. Positiivinen lukema tarkoittaa optimistista ja negatiivinen pessimististä näkemystä taloudesta.

Kesäkuussa 20 prosenttia kuluttajista uskoi, että Suomen taloustilanne paranee seuraavan vuoden aikana. Selvästi useampi eli 31 prosenttia puolestaan arvioi maamme talouden huononevan. Vastaavat osuudet olivat kuukautta aiemmin 26 ja 23 prosenttia ja vuosi sitten 31 ja 19 prosenttia. Oman taloutensa kohentumiseen luotti kesäkuussa 28 prosenttia kuluttajista ja vain 11 prosenttia pelkäsi taloutensa huononevan vuoden kuluessa.

Kuluttajista 46 prosenttia arvioi kesäkuussa, että työttömyys lisääntyy seuraavan vuoden aikana, ja 20 prosenttia uskoi työttömyyden vähenemiseen. Toukokuussa vastaavat osuudet olivat 38 ja 27 prosenttia ja vuosi sitten 38 ja 22 prosenttia. Työllisistä 13 prosenttia arvioi työttömyyden uhan viime kuukausina kasvaneen omalla kohdallaan, mutta hieman useampi eli 15 prosenttia puolestaan uskoi uhan vähentyneen. Kuluttajat ennustivat kuluttajahintojen nousevan 2,2 prosenttia seuraavien 12 kuukauden aikana.

Kesäkuussa 74 prosenttia kuluttajista piti ajankohtaa lainan ottamiselle hyvänä. Kotitalouksista 14 prosenttia suunnitteli ottavansa lainaa vuoden sisällä. Säästämisen arvioi kesäkuussa kannattavaksi 62 prosenttia kuluttajista. Kotitalouksista 64 prosentilla oli jäänyt rahaa säästöön ja 79 prosenttia uskoi pystyvänsä säästämään seuraavan vuoden aikana.

Kuluttajista 46 prosenttia piti kesäkuussa kestotavaroiden ostamista kannattavana. Vastaava osuus oli vuosi sitten 52 prosenttia. Kotitalouksilla oli edelleen runsaasti aikeita muun muassa sisustaa kotia, hankkia harrastusvälineitä ja matkailla. Vuoden sisällä 16 prosenttia kotitalouksista aikoi joko melko tai hyvin varmasti ostaa auton ja 8 prosenttia asunnon.

Kuluttajien luottamusindikaattori 10/1995-6/2005

kuva

Kuluttajien odotukset omasta ja Suomen taloudesta vuoden kuluttua
10/1995-6/2005

kuva

Kuluttajien luottamusindikaattori EU-maissa, toukokuu 2005
Indikaattorin poikkeama maan keskiarvosta 10/1995-5/2005*

kuva

*laskettu kausitasoitetuista sarjoista; Malta ei julkaise barometria; Ranskan tieto puuttuu sarjan katkeamisen vuoksi; keskiarvot lyhyemmältä ajalta: Luxemburg 1/2002-, Kypros, Liettua ja Puola 1/2001-, Slovakia 4/1999-
Lähde: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, May 2005
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Lähde: Kuluttajabarometri 2005, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@tilastokeskus.fi

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 27.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajien luottamus [verkkojulkaisu].
ISSN=2669-8862. kesäkuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kbar/2005/06/kbar_2005_06_2005-06-27_tie_001.html