Julkaistu: 30.4.2014

Ehdokkaiden asettaminen europarlamenttivaaleissa 2014

Europarlamenttivaaleissa 2014 asetettiin yhteensä 251 ehdokasta. Ehdokkaista 150 on miehiä ja 101 naisia. Kuudestatoista rekisteröidystä puolueesta neljätoista asetti ehdokkaita. Puolueiden lisäksi yksi valitsijayhdistys asetti oman ehdokkaan.

Ehdokkaat ikäryhmittäin (lkm) sukupuolen mukaan europarlamenttivaaleissa 2014

Ehdokkaat ikäryhmittäin (lkm) sukupuolen mukaan europarlamenttivaaleissa 2014

Europarlamenttivaaleissa 2014 ehdokkaiden keski-ikä on 45,0 vuotta, mikä on yli kolme vuotta vähemmän kuin vuoden 2009 europarlamenttivaaleissa (48,2 vuotta). Alle 30-vuotiaita ehdokkaita on 38, kun edellisissä europarlamenttivaaleissa alle 30-vuotiaita ehdokkaita oli 29. Ehdokkaista 60-vuotiaita tai sitä vanhempia on 41, vuoden 2009 vaaleissa heitä oli 55. Keski-iältään nuorimpia ehdokkaita vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa asetti Piraattipuolue (keski-ikä 35 vuotta) ja vanhimpia Köyhien Asialla -puolue (keski-ikä 63 vuotta).

Ehdokkaista naisenemmistö on vain kolmella puolueella: Vihreällä Liitolla (12 naisehdokasta ja 8 miesehdokasta), Kokoomuksella (11 naisehdokasta ja 9 miesehdokasta) sekä Köyhien Asialla -puolueella, jonka kaikki viisi ehdokasta ovat naisia. Muissa puolueissa ehdokkaiden enemmistö on miehiä.

Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen ja puolueen mukaan europarlamenttivaaleissa 2014

Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen ja puolueen mukaan europarlamenttivaaleissa 2014

Vuoden 2014 europarlamenttivaalissa lain salliman enimmäismäärän (20) ehdokkaita asetti 12 puoluetta (KOK, SDP, PS, KESK, VAS, VIHR, RKP, KD, IP, Piraattip., Muutos 2011, SKP). KA ja SVR asettivat viisi ehdokasta. Puolueet eivät muodostaneet vaaliliittoja vuoden 2014 europarlamenttivaaleissa. Piraattipuolue, Muutos 2011 -puolue sekä Sinivalkoinen Rintama -puolue osallistuvat europarlamenttivaaleihin ensimmäistä kertaa.

Ehdokkaiden lukumäärä sukupuolen mukaan puolueittain europarlamenttivaaleissa 2014

Ehdokkaat Yhteensä  Miehet     Naiset
Yhteensä 251 150 101
Suomen
Sosiaalidemokraattinen
Puolue
SDP
20 11 9
Suomen
Keskusta
KESK
20 12 8
Kansallinen
Kokoomus
KOK
20 9 11
Suomen
ruotsalainen
kansanpuolue
RKP
20 11 9
Suomen
Kristillisdemokraatit
KD
20 11 9
Vihreä
liitto
VIHR
20 8 12
Vasemmistoliitto
VAS
20 11 9
Perussuomalaiset
PS
20 13 7
Itsenäisyyspuolue
IP
20 16 4
Köyhien Asialla
KA
5 - 5
Piraattipuolue 20 15 5
Muutos 2011 20 16 4
Sinivalkoinen
Rintama
SVR
5 4 1
Suomen
Kommunistinen
Puolue
SKP
20 13 7
Valitsijayhdistys 1 - 1

Euroopan unionin 28 maassa toimitetaan Euroopan parlamentin jäsenten vaalit 22.-25.5.2014. Suomessa vaalipäivä on 25.5.2014. Ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 14.-20.5.2014 ja ulkomailla 14.-17.5.2014. Euroopan parlamentin jäsenten vaalit (europarlamenttivaalit) toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa valtion kansallisen vaalilainsäädännön mukaisesti, tämän lisäksi noudatetaan EU:n vaalisäädöksen määräyksiä. Parlamenttiin valitaan viideksi vuodeksi vaalikaudelle 2014-2019 yhteensä 751 jäsentä, joista Suomesta 13.

Ehdokkaita Suomen europarlamenttivaaleissa voivat asettaa rekisteröidyt puolueet ja äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja ja valitsijayhdistykset yhteislistoja. Kukin puolue tai vaaliliitto voi asettaa enintään 20 ehdokasta, kaikki ehdokkaat asetetaan valtakunnallisesti koko maahan.


Lähde: Europarlamenttivaalit 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (384,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Europarlamenttivaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2898. Ehdokasasettelu 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/euvaa/2014/01/euvaa_2014_01_2014-04-30_tie_001_fi.html