Julkaistu: 12.6.2009

Vahvistettu tulos. Perussuomalaiset ja Vihreät menestyivät europarlamenttivaaleissa 2009

Perussuomalaiset saivat yhden edustajan europarlamenttiin ja puolueen puheenjohtaja Timo Soini oli vaalien ääniharava 130 715 äänellä. Timo Soinin jälkeen seuraavaksi eniten ääniä vaaleissa saivat Suomen Keskustan Anneli Jäätteenmäki, 80 156 ääntä ja SDP:n Mitro Repo 71 829 ääntä. Europarlamenttiin valittiin Suomesta tällä kertaa 13 edustajaa aiemman 14 sijaan. Valituista kuudella ei ole aiempaa kokemusta europarlamentista.

Europarlamenttivaaleissa 2009 valitut Euroopan parlamentin suomalaiset jäsenet ja heidän äänimääränsä, puolue sekä poliittinen ryhmittymä Euroopan parlamentissa

Jäsen Valitun
ääni-
määrä  
Valitun
puolue
Suomessa  
Ryhmittymä
Euroopan
parlamentissa 
Soini Timo 130 715 PS ..
Jäätteenmäki Anneli  80 156 KESK ALDE (ELDR)
Repo Mitro  71 829 SDP PES (PSE)
Itälä Ville  66 033 KOK EPP/ED (PPE–DE)
Hautala Heidi  58 926 VIHR Greens/EFA (Verts/ALE)
Hassi Satu  57 032 VIHR Greens/EFA (Verts/ALE)
Essayah Sari  53 803 KD EPP/ED (PPE–DE)
Korhola Eija-Riitta  51 508 KOK EPP/ED (PPE–DE)
Pietikäinen Sirpa  51 493 KOK EPP/ED (PPE–DE)
Jaakonsaari Liisa  45 325 SDP PES (PSE)
Takkula Hannu  39 444 KESK ALDE (ELDR)
Manner Riikka  37 330 KESK ALDE (ELDR)
Haglund Carl  16 887 RKP ALDE (ELDR)

Suurimpien puolueiden äänet ja paikat sekä muutos europarlamenttivaaleissa 2009 ja 2004

Puolue Europarl.
vaalit
2009
äänet  
Europarl.
vaalit
2004
äänet   
muutos   Europarl.
vaalit
2009
paikat 
Europarl.
vaalit
2004
paikat   
muutos
KOK   386 416   392 771        -6 355   3   4  -1
KESK   316 798   387 217      -70 419   3   4  -1
SDP   292 051   350 525      -58 474   2     3  -1
VIHR   206 439   172 844     +33 595   2   1 +1
PS   162 930       8 900   +154 030   1   0 +1
RKP   101 453     94 421       +7 032   1   1   0
VAS     98 690   151 291     - 52 601   0   1  -1
KD     69 458     70 845        -1 387   1   0 +1

Perussuomalaisten kannatus nousi vaaleissa 9,8 prosenttiin, mikä on 9,2 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä europarlamenttivaaleissa. Perussuomalaisten kannatus nousi edellisiin europarlamenttivaaleihin verrattuna lähes koko maassa, mutta erityisesti puolue lisäsi kannatustaan SDP:n vahvoilla äänestysalueilla ja äänestysalueilla, jossa työttömyys on suurta. Perussuomalaisten hyvä vaalimenestys tuotti europarlamenttipaikan myös heidän kanssaan vaaliliitossa olleille Kristillisdemokraateille, vaikka puolueen ääniosuus jäi 4,2 prosenttiin. Vihreä liitto oli Perussuomalaisten ohella vaalien toinen voittaja. Vihreän liiton kannatus nousi 12,4 prosenttiin, mikä on 2,0 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä europarlamenttivaaleissa. Puolue sai europarlamenttiin kaksi paikkaa.

Kaikki kolme suurinta puoluetta menettivät yhden europarlamenttipaikan. Kansallinen Kokoomus ja Suomen Keskusta saivat kumpikin kolme paikkaa. Suomen Sosialidemokraattinen Puolue joutui tyytymään kahteen paikkaan. Kokoomus sai suurimman ääniosuuden, 23,2 prosenttia äänistä, ja sen ääniosuus pieneni edellisistä europarlamenttivaaleista 0,5 prosenttiyksikköä. Suomen Keskusta sai 19,0 prosenttia ja Sosialidemokraatit 17,5 prosenttia äänistä. Edellisiin europarlamenttivaaleihin verrattuna Suomen Keskustan ääniosuus pieneni 4,3 prosenttiyksiköllä ja Sosialidemokraattien ääniosuus 3,6 prosenttiyksiköllä. Suomen Keskusta ja SDP menettivät kannatustaan erityisesti omilla vahvoilla äänestysalueillaan. Vasemmistoliitto sai vaaleissa 5,9 prosentin ääniosuuden ja sen kannatus laski 3,2 prosenttiyksikköä verrattuna edellisiin europarlamenttivaaleihin. Puolue menetti ainoan edustajapaikkansa. Vasemmistoliiton kannatus heikkeni erityisesti puolueen vahvoilla äänestysalueilla. Ruotsalainen kansanpuolue sai 6,1 prosentin ääniosuuden ja onnistui säilyttämään ainoan europarlamenttipaikkansa.

Suurimpien puolueiden kannatus europarlamenttivaaleissa 2009, 2004, 1999 ja 1996

Puolue Europarl.
vaalit
2009  
Europarl.
vaalit
2004  
Europarl.
vaalit
1999  
Europarl.
vaalit
1996  
KOK 23,2 23,7 25,3 20,2
KESK 19,0 23,4 21,3 24,4
SDP 17,5 21,2 17,9 21,5
VIHR 12,4 10,4 13,4   7,6
PS   9,8   0,5   0,8   0,7
RKP   6,1   5,7   6,8   5,8
VAS   5,9   9,1   9,1 10,5
KD   4,2   4,3   2,4   2,8

Europarlamenttivaalien äänestysprosentti oli 40,3, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa. Vilkkaimmin äänestettiin Helsingin vaalipiirissä, jossa äänestysaktiivisuus nousi 50,7 prosenttiin. Laimeinta äänestäminen oli Pohjois-Karjalan (33,7 %) vaalipiirissä. Yksittäisistä kunnista äänestysvilkkaus nousi maan korkeimmaksi Kauniaisissa (68,4 %) ja alhaisimmaksi se jäi Hyrynsalmen kunnassa (25,5 %).

Europarlamenttivaaleissa ehdokkaita asettaneet puolueet ja poliittiset ryhmittymät Euroopan parlamentissa 2009

Puolueen
lyhenne
Puolueen
nimi
Poliittisen
ryhmittymän
lyhenne*
Poliittisen
ryhmittymän
nimi
KOK Kansallinen Kokoomus EPP/ED (PPE-DE) Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä (2004 Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä)
KESK Suomen Keskusta ALDE (ELDR) Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (2004 Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä)
SDP Suomen Sosialidemokraattinen puolue PES (PSE) Euroopan parlamentin sosialidemokraattinen ryhmä (2004 Euroopan sosialidemokraattisen puolueen ryhmä)
VIHR Vihreä Liitto Greens/EFA (Verts/ALE) Vihreät / Euroopan vapaa allianssi-ryhmä
RKP Ruotsalainen Kansanpuolue ALDE (ELDR) Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (2004 Euroopan liberaali- ja demokraattipuolueen ryhmä)
PS Perussuomalaiset .. ..
KD Suomen Kristillisdemokraatit EPP/ED (PPE-DE) Euroopan kansanpuolueen (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä (2004 Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) ja Euroopan demokraattien ryhmä)
VAS Vasemmistoliitto
SKP Suomen Kommunistinen Puolue
SSP Suomen Senioripuolue (2004 EKA, Eläkeläiset Kansan Asialla)
IP Itsenäisyyspuolue (2004 VSL, Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen Liitto)
KA Köyhien Asialla
STP Suomen Työväenpuolue (2004 VEV, Vaihtoehtoväki)
UEN Unioni kansakuntien Euroopan puolesta - ryhmä
GUE/NGL Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
IND/DEM Itsenäisyys/demokratia-ryhmä

* Poliittisen ryhmittymän lyhenne tulee sen englannin tai ranskankielisestä nimestä (vuonna 2004 käytetty ranskankielisen nimen mukaista lyhennettä)

Uusi Euroopan parlamentti aloittaa 14.7.2009, Suomesta valitut jäsenet sijoittuvat parlamentissa toimiviin poliittisiin ryhmiin.


Lähde: Europarlamenttivaalit 2009, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Moisio 09 1734 3239, Jaana Asikainen 09 1734 3506, vaalit@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (366,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kartat
Laatuselosteet
Menetelmäselosteet

Päivitetty 12.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Europarlamenttivaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2898. 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/euvaa/2009/euvaa_2009_2009-06-12_tie_001_fi.html