Julkaistu: 14.12.2017

Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2017

Tilastokeskuksen mukaan lähes kaikki keväällä 2017 lukion koko oppimäärän suorittaneet olivat opiskelleet lukiokoulutuksensa aikana englantia ja ruotsia tai suomea. Saksaa oli opiskellut 19 prosenttia lukiokoulutuksen päättäneistä, espanjaa 16 prosenttia, ranskaa 12 prosenttia ja venäjää 10 prosenttia. Muita vieraita kieliä opiskelleiden osuudet jäivät alle kahden prosentin. Osuudet vaihtelevat suuresti sukupuolten välillä useissa kielissä.

Lukion koko oppimäärän suorittaneiden kielivalinnat 2017

Opiskeltu kieli A-kielet Pakollinen kieli B1 Valinnainen kieli B2, vähintään 6 kurssia Valinnainen kieli B3, vähintään 6 kurssia Valinnainen kieli, alle 6 kurssia Yhteensä Osuus lukion koko oppimäärän suorittaneista, %
Englanti 28 429 4 0 2 10 28 445 98,0
Ruotsi 2 418 22 473 76 0 684 25 651 88,4
Suomi 1 617 103 0 44 21 1 785 6,2
Ranska 371 17 492 836 1 679 3 395 11,7
Saksa 721 21 998 1 162 2 674 5 576 19,2
Venäjä 181 7 134 839 1 597 2 758 9,5
Saame 1 . 0 17 8 26 0,1
Latina 0 . 4 55 247 306 1,1
Espanja 21 . 118 1 408 3 056 4 603 15,9
Italia 0 . 0 113 395 508 1,8
Muu kieli 5 0 0 24 321 350 1,2

Lukio-opintonsa päättäneet olivat opiskelleet englantia, ruotsia ja suomea pääasiassa pakollisena kielenä. Saksaa, espanjaa, ranskaa, venäjää ja muita vieraita kieliä oli opiskeltu pääasiassa valinnaisena kielenä. Lukion koko oppimäärän suoritti keväällä 2017 yhteensä 29 019 opiskelijaa, joista miehiä oli 12 251 ja naisia 16 768.

Keväällä 2017 lukion koko oppimäärän suorittaneista 42 prosenttia oli opiskellut pitkää matematiikkaa. Naisista pitkän matematiikan oli valinnut 36 prosenttia, miehistä 50 prosenttia.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (206,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.12.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnat 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ava/2017/01/ava_2017_01_2017-12-14_tie_001_fi.html