Käsitteet ja määritelmät

Avoin työpaikka

Avoin työpaikka on kokonaan uusi työpaikka tai olemassa oleva työpaikka, johon työnantaja etsii aktiivisesti hoitajaa. Työpaikan on oltava haettavissa myös toimipaikan ulkopuolisille, ja se on suunniteltu täytettäväksi heti tai lähitulevaisuudessa.

Määräaikainen työ

Avoin työpaikka luokitellaan määräaikaiseksi silloin, kun työ- tai virkasuhteella on ennalta määritetty päättymispäivämäärä. Toistaiseksi voimassa olevaa työ- tai virkasuhdetta ei lueta määräaikaiseksi, vaikka siihen liittyisi koeaika.

Osa-aikainen

Avoin työpaikka luokitellaan osa-aikaiseksi, jos tehtävä on työnantajan ilmoituksen mukaan osa-aikainen. Ohjeellisen rajan mukaan työtä voidaan pitää osa-aikaisena, jos työaika on arviolta alle 30 tuntia viikossa.

Vaikeasti täytettävä työpaikka

Työnantaja on kokenut vaikeuksia avoimen työpaikan täyttämisessä (subjektiivinen mielipide). Esimerkiksi, aktiivisista toimenpiteistä huolimatta hakijoita ei ole ollut tai hakijat eivät ole olleet riittävän päteviä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Avoimet työpaikat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2251. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.11.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atp/kas.html

Jaa