Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Alueellinen yritystoimintatilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 30.1.2007

Teollisuuden tuottavuus oli suurinta Porvoon seutukunnassa vuonna 2005

Teollisuuden tuottavuus oli Tilastokeskuksen mukaan suurinta Porvoon seutukunnassa vuonna 2005, jossa jalostusarvo työntekijää kohden oli 144 415 euroa. Loviisan seutukunnassa tuottavuus kasvoi vuodesta 2004. Salon seutukunnassa työn tuottavuus lisääntyi edellisvuodesta hieman. Raahen seutukunnassa jalostusarvo työntekijää kohden kasvoi reippaasti vuotta aiemmasta. Oulun ja Imatran seutukunnissa työn tuottavuus sen sijaan hieman laski.

Tuottavuuden tasoa seutukunnassa selittää eniten toimiala. Porvoon seutukunnassa suurin osa tuotannon jalostusarvosta syntyy kemianteollisuudesta. Sähköhuolto on taas tärkein toimiala Loviisan seutukunnassa. Salon seutukunnassa suurin osa jalostusarvosta muodostuu elektroniikkatuotteiden valmistuksesta. Metallien jalostus on tärkein toimiala Raahen seutukunnassa. Oulun seutukunnassa jalostusarvoa muodostuu elektroniikka- ja sähköteollisuudesta sekä metsäteollisuudesta. Metsäteollisuus ja sähköhuolto ovat taas tärkeimmät toimialat Imatran seutukunnassa.

Tuottavuus (jalostusarvo/henkilöstö yhteensä) koko teollisuudessa seutukunnittain TOP 20 vuonna 2005 (1 000 euroa)

Lähde: Teollisuuden alue- ja toimialatilasto 2005. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heikki Pihlaja (09) 1734 2467, Riitta Savolainen (09) 1734 3259, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 30.1.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden alue- ja toimialatilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4747. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.10.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/atoi/2005/atoi_2005_2007-01-30_tie_002.html