Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 2. vuosineljännes

Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2011/4 2011 2012/1* 2012/2* 2012/3* 2012/4* 2012* 2013/1*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 123,8 122,1 126,6 127,0 128,0 129,0 127,7 130,0
Tuntipalkkaiset 119,6 118,6 121,4 121,7 122,7 123,2 122,3 124,3
Kuukausipalkkaiset 125,8 123,8 130,4 131,1 131,9 133,8 131,8 134,7
C Teollisuus 121,5 119,5 121,2 122,2 122,6 124,4 122,6 124,5
Tuntipalkkaiset 121,2 118,7 121,6 122,6 123,0 125,0 123,1 124,7
Kuukausipalkkaiset 121,9 120,3 121,1 122,1 122,4 124,0 122,4 124,6
10-11 Elintarviketeollisuus 125,6 124,9 125,3 128,4 128,7 129,1 127,9 128,8
Tuntipalkkaiset 123,2 122,6 124,0 127,1 127,4 128,0 126,6 127,7
Kuukausipalkkaiset 127,8 126,9 126,8 129,9 130,1 130,3 129,3 130,1
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 119,0 117,6 121,1 122,3 122,5 122,9 122,2 123,0
Tuntipalkkaiset 117,8 116,2 120,2 120,9 121,2 121,8 121,0 122,1
Kuukausipalkkaiset 122,2 121,1 123,8 125,7 125,8 125,8 125,3 125,7
16 Sahateollisuus 123,3 122,3 124,3 125,7 126,4 127,5 126,0 127,3
Tuntipalkkaiset 121,1 120,4 122,5 124,3 124,6 125,0 124,1 124,8
Kuukausipalkkaiset 128,6 127,0 128,6 129,2 130,8 133,6 130,5 133,5
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 123,4 121,3 123,3 125,9 126,6 127,2 125,8 127,3
Tuntipalkkaiset 121,2 118,9 121,4 123,7 124,6 125,2 123,7 125,0
Kuukausipalkkaiset 128,2 126,2 127,2 130,5 130,9 131,5 130,0 132,2
19-22 Kemian teollisuus 123,6 122,1 126,1 127,2 127,4 127,8 127,1 128,5
Tuntipalkkaiset 120,7 119,0 123,0 123,7 123,8 124,2 123,7 124,8
Kuukausipalkkaiset 127,2 125,9 129,8 131,2 131,5 132,0 131,1 132,8
23 Mineraalituotteiden valmistus 127,3 125,5 128,3 129,9 130,9 131,6 130,2 131,6
Tuntipalkkaiset 127,8 125,9 128,6 129,2 129,8 130,9 129,6 130,9
Kuukausipalkkaiset 125,9 124,3 127,0 129,4 130,4 130,9 129,4 130,9
24-30 Metalliteollisuus 119,5 116,9 118,2 118,6 118,9 121,5 119,3 121,6
Tuntipalkkaiset 120,4 116,8 119,9 120,3 120,6 124,3 121,3 123,3
Kuukausipalkkaiset 118,7 117,0 117,0 117,4 117,7 119,7 117,9 120,4
24 Metallien jalostus tp. 119,5 115,5 118,1 117,5 118,3 122,4 119,1 121,4
25 Metallituotteet tp. 123,5 119,1 122,2 121,7 122,4 126,4 123,2 125,4
26-27 Sähkötekninen tp. 121,1 117,4 121,8 123,3 123,9 127,8 124,2 126,7
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 118,7 115,9 118,6 119,4 119,3 122,5 119,9 121,4
31 Huonekalujen valmistus 121,0 119,9 122,2 122,6 123,1 124,5 123,1 125,5
Tuntipalkkaiset 120,2 119,3 122,0 122,6 122,9 123,9 122,9 125,5
Kuukausipalkkaiset 125,3 123,2 125,4 125,3 126,2 128,6 126,4 128,3
D Sähkö, kaasu ja lämpö 123,4 121,5 123,9 123,6 124,1 125,7 124,3 126,1
Tuntipalkkaiset 117,1 115,1 118,4 118,3 118,8 120,4 119,0 120,4
Kuukausipalkkaiset 126,2 124,4 126,4 126,1 126,6 128,3 126,9 128,7
E Vesi- ja jätehuolto 128,9 127,9 131,3 131,4 131,1 131,9 131,5 133,3
Tuntipalkkaiset 120,1 119,0 122,6 122,6 122,0 121,8 122,3 122,9
Kuukausipalkkaiset 129,8 128,8 132,1 132,2 132,2 134,0 132,6 135,5
F Rakentaminen 126,2 124,9 127,0 127,8 128,2 129,3 128,1 129,3
Tuntipalkkaiset 125,2 123,6 126,0 126,2 126,4 127,9 126,6 128,0
Kuukausipalkkaiset 128,7 127,8 129,2 131,3 132,2 132,4 131,3 132,3
G Kauppa 124,3 123,0 124,5 126,9 126,9 127,4 126,4 127,4
Tuntipalkkaiset 126,5 123,1 127,2 127,7 126,9 126,5 127,1 126,7
Kuukausipalkkaiset 124,2 123,0 124,4 126,9 127,0 127,5 126,5 127,5
45 Moottoriajon. kauppa 121,5 118,8 122,5 123,4 123,6 125,0 123,6 125,4
Tuntipalkkaiset 126,7 123,2 127,4 128,9 128,4 128,3 128,3 128,1
Kuukausipalkkaiset 119,6 117,2 120,8 121,4 121,9 124,0 122,0 124,6
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 124,8 123,8 124,9 127,6 127,5 127,8 126,9 127,8
H Kuljetus ja varastointi 125,7 124,7 127,9 129,5 129,6 130,5 129,4 131,2
Tuntipalkkaiset 125,5 124,2 129,2 130,1 129,9 130,9 130,0 131,8
Kuukausipalkkaiset 126,0 125,2 126,8 128,9 129,3 130,2 128,8 130,6
49-51 Kuljetus 126,6 125,7 129,3 131,4 131,7 132,2 131,2 132,8
Tuntipalkkaiset 127,8 126,7 132,6 133,8 133,8 134,4 133,6 135,5
Kuukausipalkkaiset 125,3 124,5 125,9 128,8 129,5 129,9 128,5 130,0
52 Liikennettä palv. toim. 124,0 123,8 125,4 126,8 126,3 127,8 126,6 129,0
Tuntipalkkaiset 121,5 121,5 123,6 125,4 123,9 125,9 124,7 127,7
Kuukausipalkkaiset 124,6 124,3 125,8 126,9 126,9 128,1 126,9 129,1
I Majoitus- ja ravitseminen 120,7 120,3 121,6 124,1 123,9 123,9 123,4 123,7
J Informaatio ja viestintä 124,4 122,6 125,1 125,9 126,4 128,7 126,5 129,2
61 Televiestintä 128,4 126,3 129,2 129,4 129,5 132,8 130,2 132,6
Tuntipalkkaiset 127,2 125,1 127,4 126,3 128,1 131,0 128,2 130,7
Kuukausipalkkaiset 128,6 126,5 129,5 129,6 129,8 133,0 130,5 132,9
62-63 Tietopalvelutoim. 123,3 121,3 124,0 124,6 125,2 127,5 125,3 128,3
K Rahoitus ja vakuutus 131,2 128,9 131,5 131,9 132,3 133,8 132,4 135,2
64,66 Rahoitus 130,7 128,7 130,9 131,2 131,5 132,8 131,6 134,3
65 Vakuutus 132,9 129,7 133,8 134,3 134,9 137,3 135,1 138,2
L Kiinteistöalan toiminta 129,8 130,6 130,2 133,5 133,8 134,4 133,0 134,4
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 123,6 122,0 125,0 126,0 126,3 127,8 126,3 128,5
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 125,7 123,9 127,1 127,7 128,2 130,5 128,4 131,4
71-72 Tekniset palvelut 123,9 122,4 125,4 126,1 126,3 127,6 126,3 128,3
N Hallinto- ja tukipalvelut 123,8 122,8 125,8 128,0 128,2 128,6 127,7 129,1
Tuntipalkkaiset 118,7 118,2 122,2 123,1 123,2 123,5 123,0 125,6
Kuukausipalkkaiset 126,0 124,8 127,6 130,2 130,5 130,8 129,8 130,9
O Julkinen hallinto 129,1 127,7 131,4 132,7 132,8 133,1 132,5 133,6
841 Julkinen hallinto 129,2 127,9 131,8 133,0 133,2 133,4 132,8 134,0
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 128,5 127,3 130,3 132,2 132,2 132,3 131,8 132,2
P Koulutus 125,9 124,6 128,3 129,2 129,2 129,4 129,0 130,1
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 125,2 124,0 128,3 128,5 128,6 128,8 128,5 130,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 126,3 124,8 129,7 129,9 130,2 130,5 130,1 131,8
87-88 Sosiaalipalvelut 123,8 122,8 126,3 126,6 126,5 126,5 126,5 127,6
R Taiteet, viihde ja virkistys 120,9 119,8 123,2 124,8 125,0 125,3 124,6 125,9
S Muu palvelutoiminta 122,8 121,8 124,0 125,6 125,9 126,3 125,4 126,5
9491 Seurakunnat 119,8 119,0 119,9 121,3 121,4 121,7 121,1 121,7
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2013, 1. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Harri Nummila 09 1734 3235, Anu Uuttu 09 1734 2322, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.5.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 1. vuosineljännes 2013, Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2005=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2013/01/ati_2013_01_2013-05-30_tau_008_fi.html