Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 24.8.2011

Palkansaajien ansiot nousivat huhti–kesäkuussa 3,0 prosenttia

Palkansaajien nimellisansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 huhti–kesäkuussa 3,0 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Reaaliansiot laskivat 0,3 prosenttia edellisen vuoden toiseen neljännekseen verrattuna, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu.

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2011/2, vuosimuutosprosentti

Ansiotasoindeksi ja reaaliansiot 2000/1–2011/2, vuosimuutosprosentti

Palkansaajien nimellisansiot kohosivat vuoden 2010 huhti–kesäkuusta vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon valtiolla 3,1 prosenttia, yksityisellä sektorilla 3,1 prosenttia ja kunnilla 2,8 prosenttia.

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat huhti–kesäkuussa 2,9 prosenttia

Palkansaajien säännölliset ansiot nousivat Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 huhti–kesäkuussa 2,9 prosenttia edellisen vuoden huhti–kesäkuuhun verrattuna. Palkansaajien säännölliset ansiot kohosivat vuoden 2010 huhti–kesäkuusta vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon valtiolla 3,1 prosenttia, yksityisellä sektorilla 3,1 prosenttia ja kunnilla 2,4 prosenttia.

Palkansaajien säännöllisillä ansioilla tarkoitetaan säännöllisen työajan ansioita ilman tulospalkkioita ja muita epäsäännöllisesti maksettavia kertaeriä.

Palkansaajien ansiot heinä-syyskuussa 3,0 prosenttia edellisvuotta korkeammat

Palkansaajien nimellisansiot olivat Tilastokeskuksen laatimien ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 heinä-syyskuussa 3,0 prosenttia korkeammat kuin edellisen vuoden heinä-syyskuussa. Ennakkotiedon mukaan ansiotasoindeksi 2005=100 on vuoden 2011 kolmannelle neljännekselle 123,5.

Tilastokeskus laatii ansiotasoindeksin kolmannen neljänneksen ennakkotiedon työntekijäin eläkelain (2006/395) perusteella.

Ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi ovat lopullisia vuoteen 2010 asti

Ansiotasoindeksit ja säännöllisen ansion indeksit ovat lopullisia vuoteen 2010 asti. Ne perustuvat toteutuneeseen ansiokehitykseen. Vuoden 2011 indeksit ovat vielä ennakollisia. Ne perustuvat suurimmaksi osaksi sopimusvaikutusten ja liukumien arvioihin.


Lähde: Ansiotasoindeksi 2011, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar

Julkaisu pdf-muodossa (467,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2011/02/ati_2011_02_2011-08-24_tie_001_fi.html?ad=notify