Adoptiot lapsen iän ja syntymäpaikan mukaan 2008

Ikäryhmä Syntymäpaikka
  Adoptiot yhteensä Suomi Ulkomaa
Ikäluokat yhteensä 365 170 195
0 - 4 198 40 158
5 - 9 54 33 21
10 - 19 47 37 10
20 - 39 58 54 4
40 - 8 6 2

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Matti Saari (09) 1734 3401, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 29.5.2009

Selainversio

Tilastokeskus