Metsänhoito- ja metsänparannustyöt

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/mhppt/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Metsänhoito- ja metsänparannustöiden tilastossa esitetään vuositiedot töiden suoritteista sekä niiden yksikkö- ja kokonaiskustannuksista. Tilastossa esitetään myös yksityismetsille myönnetyt valtion tuet ja lainat (ns. KEMERA-rahoitus). Tilasto laaditaan työlajeittain, metsäkeskuksittain (13) ja omistajaryhmittäin (yksityiset ym., metsäteollisuus ja valtio).

Asiasanat

metsätalous, metsänhoito, metsänparannus, metsänuudistaminen, metsän kasvatus, valtiontuki

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/mhppt/yht.html


Päivitetty 31.01.2018