Tietosuojaseloste 13.5.2020: Tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämisen testausaineistot

1. Rekisterinpitäjä             

Tilastokeskus

Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS
Käyntiosoite: Työpajankatu 13, Helsinki
Puhelin: 029 551 1000 (vaihde)

Yhteyshenkilö: Merja Kallio-Peltoniemi, puh. 029 551 3352   
signaali@tilastokeskus.fi

Tietosuojavastaava: Johanna Rantanen,
tietosuoja@tilastokeskus.fi

2. Rekisterin nimi

Tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämisen testausaineistot

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä (testitilanteessa annetut vastaukset ja/tai av-tallenne testitilanteesta) käytetään tilastotuotannon tiedonkeruiden ja verkkopalveluiden kehittämiseen.

4. Rekisteröidyt ja heitä koskevat tiedot (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmä)

Tiedonkeruiden testaus:

  1. Toukokuu 2018, Tulo- ja elinolotutkimuksen lomaketestaus: Syntymävuosi, sukupuoli, henkilön sosioekonomista asemaa ja pääasiallista toimintaa kuvaavia tietoja, henkilön perherakennetta kuvaavia tietoja, kotitalouden taloudellista tilannetta kuvaavia tietoja, henkilön terveyttä koskevia tietoja.
  2. Syyskuu 2018, Suomalaisten matkailu lomaketestaus: Syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, henkilön sosioekonomista asemaa ja pääasiallista toimintaa kuvaavia tietoja, tietoja kotimaassa ja ulkomaille tehdyistä matkoista ja yöpymisistä.
  3. Syyskuu 2018, Työvoimatutkimuksen ad hoc 2019 lomaketestaus: Syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, henkilön sosioekonomista asemaa ja pääasiallista toimintaa kuvaavia tietoja, työllisyyttä, työttömyyttä ja muuta toimintaa kuvaavia tietoja sekä työaikatietoja.
  4. Tammikuu 2019, Työvoimatutkimuksen lomaketestaus: Syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, henkilön sosioekonomista asemaa ja pääasiallista toimintaa kuvaavia tietoja, työllisyyttä, työttömyyttä ja muuta toimintaa kuvaavia tietoja sekä työaikatietoja.
  5. Helmikuu 2019, Tutkintorekisterin täydennyskyselyn lomaketestaus: Syntymävuosi, sukupuoli, äidinkieli, syntymämaa, koulutus, henkilön sosioekonomista asemaa ja pääasiallista toimintaa kuvaavia tietoja
  6. Elokuu 2019, Kulutustutkimuksen mobiilisovelluksen testaus: Syntymävuosi, sukupuoli, henkilön sosioekonomista asemaa ja pääasiallista toimintaa kuvaavia tietoja, henkilön perherakennetta kuvaavia tietoja, kotitalouden kulutusta kuvaavia tietoja
  7. Syyskuu, lokakuu ja marraskuu 2019, Ajankäyttöpäiväkirjan testaus (mobiili- ja paperipäiväkirja): Syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, pääasiallinen toiminta, ammatti, henkilön perherakennetta kuvaavia tietoja, henkilön ajankäyttöä kuvaavia tietoja.
  8. Tammikuu 2020, Kulutustutkimuksen mobiilisovelluksen testaus: Syntymävuosi, sukupuoli, henkilön sosioekonomista asemaa ja pääasiallista toimintaa kuvaavia tietoja, henkilön perherakennetta kuvaavia tietoja, kotitalouden kulutusta kuvaavia tietoja.
  9. Tammikuu 2020, Ajankäyttöpäiväkirjan testaus (mobiili- ja paperipäiväkirja): Syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, pääasiallinen toiminta, ammatti, henkilön perherakennetta kuvaavia tietoja, henkilön ajankäyttöä kuvaavia tietoja
  10. Kesäkuu, heinäkuu 2020, kulutustutkimuksen lomaketestaus: Syntymävuosi, sukupuoli, henkilön sosioekonomista asemaa ja pääasiallista toimintaa kuvaavia tietoja, henkilön perherakennetta kuvaavia tietoja, kotitalouden kulutusta kuvaavia tietoja.

Verkkopalveluiden testaus:

Testaukseen osallistumisessa käytetyn laitteen ip-osoite, henkilön syntymävuosi, sukupuoli, koulutus, henkilön sosioekonomista asemaa ja pääasiallista toimintaa kuvaavat tiedot

5. Henkilötietojen säännönmukainen luovutus ja siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ja testausaineistoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

- Testaustilanteessa annetut lomake- tai haastatteluvastaukset

- Signaali Tilastokeskuksen palveluntestaajat -rekisterin tiedot

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tilastotarkoituksiin kerätyt tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan salassa pidettäviä. 

Kaikki Tilastokeskuksen työntekijät allekirjoittavat salassapitositoumuksen, jossa työntekijä sitoutuu olemaan paljastamatta työssään tietoonsa saamiaan salassa pidettäviä tietoja. Tietoja saavat käsitellä vain ne työntekijät, jotka niitä tehtävän hoitamisessa tarvitsevat.

Rekisterin tietojen suojaus perustuu kulunvalvontaan, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja käyttöoikeuksien rajaukseen. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioinnilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään kaksi vuotta, ellei aineistokohtaisesti ole määritelty muuta säilytysaikaa.