SVT-neuvottelukunta

Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta toimii tilastoja tuottavien viranomaisten yhteisenä foorumina valtion tilastotoimen kehittämislinjausten ja Euroopan tilastojärjestelmän kansallisen tason koordinoinnin tavoitteiden edistämisessä. Neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2002. Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi on 1.1.2020 - 31.12.2020.

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

 • kansallisen ja kansainvälisen tilastoekosysteemin yhteistyön edistäminen sekä tietojen ja osaamisen vaihto
 • EU:n käytännesääntöjen (COP) toimeenpanon ja laadunarvioinnin edistäminen sekä menetelmäohjeiden valmistelu
 • virallisen tilaston näkyvyyden ja tunnettuuden edistäminen
 • asiakastarpeita vastaavan, yhtenäisen, laadukkaan ja luotettavan virallisen tilaston tuotannon edistäminen.

Neuvottelukunta järjestää seminaareja ja keskustelutilaisuuksia tilastotoimen ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunta voi myös perustaa työryhmiä tehtä­vien­sä sujuvaksi hoitamiseksi. 

Asiakirjoja

Puheenjohtaja

Tietopalvelujohtaja Hannele Orjala, Tilastokeskus

Jäsenet

 • tilastosuunnittelija Katariina Käkönen, Eläketurvakeskus
 • tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino, Eläketurvakeskus
 • yhteyspäällikkö Minna Rantamäki, Ilmatieteen laitos
 • tilastopäällikkö Vesa Ylönen, Kansaneläkelaitos
 • erityisasiantuntija Mika Idman, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
 • kehittämispäällikkö Esa Katajamäki, Luonnonvarakeskus
 • erityisasiantuntija Erja Mikkola, Luonnonvarakeskus
 • ylitarkastaja Rafael Bärlund, Maahanmuuttovirasto
 • rekisteripäällikkö Taisto Toppinen, Maanmittauslaitos
 • ylitarkastaja Ilppo Alatalo, Rikosseuraamuslaitos
 • erikoistutkija Marja-Liisa Muiluvuori, Rikosseuraamuslaitos
 • kehittämispäällikkö Kimmo Silvo, Suomen ympäristökeskus
 • erityisasiantuntija Anna Heino, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • kehittämispäällikkö Salla Säkkinen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • tulliylitarkastaja Christina Telasuo, Tulli
 • neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, Työ- ja elinkeinoministeriö
 • apulaisylilääkäri Kirsi Koskela, Työterveyslaitos
 • asiantuntija Johanna Lehtimäki, Työterveyslaitos
 • kehittämispäällikkö Leena Storgårds, Tilastokeskus
 • tietopalvelupäällikkö Riitta Kaisio, Tilastokeskus
 • kehittämispäällikkö Outi Ahti-Miettinen, Tilastokeskus

 

 

Päivitetty 3.1.2020