Virallisten tilastojen kehittämislinjaukset

Virallisten tilastojen tuottajat ovat yhdessä määrittäneet strategiset painopisteet ja tilastotuotannon kehittämislinjaukset, joiden toteuttamisella edistetään asiakasystävällisen, laadukkaan ja tehokkaan virallisen tilaston tuotantoa.

Tilastontuottajat sitoutuvat kehittämislinjausten toimeenpanoon kukin oman virastonsa strategian mukaisesti. Tilastokeskus, valtion yleisenä tilastoviranomaisena ja yhtenäistämistä koordinoivana tahona, seuraa ja raportoi linjausten toimeenpanosta verkkosivuillaan.

Visio

Virallinen tilastotuotanto tarjoaa hyvää asiakaspalvelua, tuottaa laadukkaita ja kattavia tilastoja sekä toimii objektiivisesti, riippumattomasti ja puolueettomasti.

Tehtävä

Tilastontuottajat tuottavat virallisia tilastoja noudattaen yhtenäisellä tavalla tilasto- ja tietosuojalainsäädäntöä, tilastotoimen yleisiä eettisiä periaatteita ja Euroopan tilastojärjestelmän käytännesääntöjä (CoP) ja niihin pohjautuvia Suomen Virallisen Tilaston (SVT) laatukriteerejä. Toiminnassa kunnioitetaan tiedonantajan oikeusturvaa ja ylläpidetään korkeaa tietosuojaa. Vastaajien tiedonantorasitus on minimoitu eikä toiminnassa esiinny päällekkäistä tietojenkeruuta.

Strategiset painopisteet

Strategiset painopisteet, joihin tilastontuottajat sitoutuvat, ovat:

  • tehokas tiedonkeruu
  • asiakkaita hyödyttävät tuotteet
  • luotettavat tilastot

Tarkemmat toimenpiteet strategian toteuttamiseksi kuvataan