Julkinen viranomainen

Julkisia viranomaisia ovat valtio ja sen laitokset, kunnat, kuntayhtymät sekä Ahvenanmaan maakunta ja sen virastot.

Määritelmää käyttävät tilastot

Jaa