Käsitteet
Ajokortti


Moottoriajoneuvon kuljettamiseen vaadittava poliisin myöntämä lupa. Ajokortin saaminen edellyttää hyväksytysti suoritettua kuljettajatutkintoa sekä ikä- ja terveysvaatimuksien täyttämistä. Uudet ajokortit sisältävät henkilötietojen lisäksi ajokortin myöntäneen poliisiyksikön nimen, myöntämispäivämäärän, hallinnollisen numeron, viimeisen voimassaolopäivämäärän, ajokorttiluokan ja erityisehdot (esim. silmälasit).Määritelmän voimassaoloaika

  • Voimassa oleva

Lähdeorganisaatio

  • Tilastokeskus

Jaa