Utlåning och fjärrlån

För lån behövs ett bibliotekskort som fås vid Statistikbibliotekets kundtjänst. För att få ett kort behöver du uppvisa ett identitetsbevis och fylla i personuppgiftsblanketten. Du kan skriva ut blanketten (pdf) och fylla i den på förhand. 

Innehavaren av ett bibliotekskort förbinder sig att följa bibliotekets låneregler.

Lånetiden är fyra veckor. Man kan själv förnya sina lån i Statistikcentralen-Finna, om de inte är reserverade. Det går att förnya lånen också per telefon 029 551 2220 eller per e-post info@stat.fi.

Biblioteket lånar inte ut de nyaste numren av internationell statistik, inhemskt gammalt statistikmaterial, tidskrifter, uppslagsverk eller arkivmaterial. De kan användas på biblioteket.

Kopior ur bibliotekets egna samlingar och fjärrlån förmedlas till andra bibliotek.