Finlands officiella statistik

Företagssaneringar

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet företagssaneringar minskade med 10,3 procent år 2019 jämfört med året innan
22.1.2020
Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes 366 företagssaneringar under januari - december 2019, dvs. 42 företagssaneringar (10,3 procent) färre än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som var föremål för företagssanering uppgick till totalt 3 119, vilket är 1 065 personer (25,5 procent) färre än året innan.

Nästa offentliggörande:
22.4.2020

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik över anhängiggjorda och slutbehandlade företagssaneringsärenden.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: företag, företagssanering, konkurs, skuldsanering.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppgifter om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras som egna offentliggöranden
19.11.2010
Uppgifterna om slutbehandlade företagssaneringsärenden publiceras nu som egna offentliggöranden.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Företagssaneringar [e-publikation].
ISSN=1798-579X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ysan/index_sv.html