Publicerad: 29.10.2020

Miljöskyddsinvesteringarna började öka år 2018

De sammanlagda miljöskyddsutgifterna inom den offentliga sektorn i Finland uppgick till 760 miljoner euro år 2018. Miljöskyddstjänster och -investeringar som företag använde var något över 2 900 miljoner euro. Hushållens miljöskyddsutgifter var nästan 900 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över miljöskyddsutgifter. Statistiken baserar sig på EU:s förordning om miljöräkenskaper och den täcker den offentliga sektorn, hushåll, utvinning av mineral, tillverkning samt energi- och vattenförsörjning samt avfallshantering.

Utvecklingen av miljöskyddsinvesteringar i Finland och Europeiska Unionens område 2014–2018

Utvecklingen av miljöskyddsinvesteringar i Finland och Europeiska Unionens område 2014–2018

Källa: Miljöskyddsutgifter 2018 Statistikcentralen

Förfrågningar: Antti Hörkkö 029 551 3035

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (103,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 29.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=2489-6063. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ympsm/2018/ympsm_2018_2020-10-29_tie_001_sv.html