Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2017

  Antal löntagare, personer Lön för ordinarie arbetstid, euro / mån.
Totalt Heltidsanställda Medeltal Median
Totalt Totalt 72 223 68 631 3 852 3 573
Kvinnor 35 339 32 746 3 575 3 198
Män 36 884 35 885 4 102 3 844
Under 25 Totalt 1 415 1 351 2 608 2 443
Kvinnor 475 433 2 413 2 280
Män 940 918 2 699 2 572
25 - 29 Totalt 4 774 4 611 3 080 2 952
Kvinnor 2 087 1 975 2 872 2 672
Män 2 687 2 636 3 233 3 142
30 - 34 Totalt 6 820 6 535 3 471 3 346
Kvinnor 2 860 2 664 3 302 3 148
Män 3 960 3 871 3 584 3 429
35 - 39 Totalt 8 986 8 433 3 816 3 655
Kvinnor 3 760 3 325 3 584 3 411
Män 5 226 5 108 3 965 3 761
40 - 44 Totalt 9 652 9 175 4 037 3 876
Kvinnor 4 149 3 769 3 788 3 602
Män 5 503 5 406 4 207 4 015
45 - 49 Totalt 9 868 9 561 4 071 3 856
Kvinnor 4 642 4 421 3 737 3 405
Män 5 226 5 140 4 355 4 136
50 - 54 Totalt 11 910 11 603 4 025 3 748
Kvinnor 5 998 5 775 3 623 3 181
Män 5 912 5 828 4 419 4 184
55 - 59 Totalt 10 375 10 007 3 931 3 515
Kvinnor 6 055 5 802 3 615 3 125
Män 4 320 4 205 4 362 4 053
60 - 64 Totalt 7 754 6 778 3 985 3 447
Kvinnor 4 950 4 264 3 655 3 080
Män 2 804 2 514 4 543 4 204
Över 64 Totalt 669 577 4 596 4 267
Kvinnor 363 318 4 052 3 409
Män 306 259 5 251 4 903

Källa: Löner och arbetskraftskostnader, Statistikcentralen

Förfrågningar: Sampo Pehkonen 029 551 3452, sampo.pehkonen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 3.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. 2017, Tabellbilaga 2. Månadslöner inom statssektorn; löner efter åldersgrupp och kön 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/2017/vkp_2017_2018-05-03_tau_002_sv.html