Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken beskriver volymförändringar i produktionen, arbetsinsatserna och totalinsatserna vid statliga ämbetsverk och inrättningar samt förändringar i arbetsproduktiviteten och den totala produktiviteten som beräknas på basis av dem. Uppgifterna publiceras på totalnivå och efter förvaltningsområde. Statistiken omfattar inte statliga affärsverk, statsägda företag, fonder och statsunderstödda föreningar. Enheterna i enkäten hör till klass S.1311 Staten i sektorindelningen 2000.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över statens produktivitet [e-publikation].
ISSN=1797-0504. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vatt/meta_sv.html