Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2015

  2015
Under räkenskapsåret beviljade pensioner, 1000 eur Utbetalningar till pensionstagare totalt 14 077 347
  Ålderspensioner 11 572 239
Invalidpensioner 1 406 642
Arbetslöshetspensioner -6
Deltidspensioner 59 941
Familjepensioner 1 035 564
Begravningsbidrag 2 968
Premieansvar, 1000 eur Egentligt premieansvar totalt 46 120 921
Basförsäkring enligt ArPL 40 718 143
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 323 064
Försäkring enligt minimiskyddet i FöPL 89 155
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL - 1)
Tilläggspensionsansvar 4 990 559
Ersättningsansvar, 1000 eur Basförsäkring enligt ArPL 41 403 365
Tilläggspensionsförsäkring enligt ArPL 638 132
Tilläggspensionsförsäkring enligt FöPL 41 284
Ersättningsansvar totalt 42 082 780
1) Inga observationer

Källa: Försäkringsverksamhet 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Försäkringsverksamhet [e-publikation].
ISSN=2341-7617. 2015, Tabellbilaga 2. Arbetspensionsbolagens betalningar och ansvar 2015 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vato/2015/vato_2015_2016-11-21_tau_002_sv.html