Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, april

Publicerad: 18.1.2007

Den preliminära folkmängden i Finland 5 276 571 i slutet av december

Enligt Statistikcentralens förhandsuppgifter var den preliminära folkmängden i Finland 5 276 571 i slutet av december. Befolkningen ökade under januari-december med 21 000 personer, vilket är 2 200 fler än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till befolkningsökningen var att det fanns 10 950 födda mera än döda. Förra året var skillnaden mellan födda och döda 9 800.

Före slutet av december år 2006 föddes det 58 850 barn, dvs. 1 100 fler än under motsvarande period året innan. Antalet döda var 47 900, vilket är lika mycket som under januari-december 2005. Under januari-december flyttade 22 050 personer till Finland från utlandet och ut ur landet flyttade 12 000 personer. Inflyttningen ökade med 700 personer, men utflyttningen minskade med 400 personer.

Antalet flyttningar mellan kommuner var före slutet av december totalt 285 950. Flyttningarna mellan kommuner minskade från året innan med 4 200 flyttningar.

Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad januari-december 2006

Händelse-
månad/
kvartal
Levande
födda
Döda Födelse-
överskott
Omflyttning
mellan
kommuner
Invand-
ring
Utvand-
ring
Netto-
invand-
ring
Folk-
ökning
Folkmängd
                   
Totalt 58 862 47 915 10 947 285 930 22 032 11 988 10 044 20 991 5 276 571
                   
Januari 4 874 4 272 602 20 900 1 754 1 123 631 1 233 5 256 813
Februari 4 637 3 703 934 16 844 1 425 815 610 1 544 5 258 357
Mars 5 185 4 308 877 17 304 1 626 801 825 1 702 5 260 059
                   
1:a kvartalet 14 696 12 283 2 413 55 048 4 805 2 739 2 066 4 479 5 260 059
                   
April 4 919 4 187 732 18 432 1 455 731 724 1 456 5 261 515
Maj 5 005 4 027 978 24 603 1 850 768 1 082 2 060 5 263 575
Juni 5 028 3 863 1 165 29 469 2 068 921 1 147 2 312 5 265 887
                   
2:a kvartalet 14 952 12 077 2 875 72 504 5 373 2 420 2 953 5 828 5 265 887
                   
Juli 5 039 3 835 1 204 25 517 2 070 925 1 145 2 349 5 268 236
Augusti 5 164 3 855 1 309 37 824 2 568 1 818 750 2 059 5 270 295
September 4 973 3 665 1 308 31 267 2 358 1 447 911 2 219 5 272 514
                   
3:e kvartalet 15 176 11 355 3 821 94 608 6 996 4 190 2 806 6 627 5 272 514
                   
Oktober 4 896 4 138 758 22 873 1 797 1 041 756 1 514 5 274 028
November 4 682 4 036 646 18 928 1 552 846 706 1 352 5 275 380
December 4 460 4 026 434 21 969 1 509 752 757 1 191 5 276 571
                   
4:e kvartalet 14 038 12 200 1 838 63 770 4 858 2 639 2 219 4 057 5 276 571

Källa: Befolknings-och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Irma Pitkänen (09) 1734 3262,  vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 18.1.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2006/12/vamuu_2006_12_2007-01-18_tie_001_sv.html