Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter landskap 2001–2016

Landskap 2001            2006            2011            2016           
HELA LANDET 16 413 36 975 60 037 104 997
Nylands landskap 8 116 17 849 28 920 53 563
Egentliga Finlands landskap 1 296 3 430 5 610 9 388
Satakunta landskap 203 594 967 1 516
Egentliga Tavastlands landskap 257 600 991 1 669
Birkalands landskap 1 326 2 672 4 629 7 822
Päijänne-Tavastlands landskap 608 1 416 2 257 3 422
Kymmenedalens landskap 353 1 023 1 862 3 298
Södra Karelens landskap 247 807 1 551 2 555
Södra Savolax landskap 163 485 855 1 422
Norra Savolax landskap 342 707 1 185 1 966
Norra Karelens landskap 234 712 1 330 2 211
Mellersta Finlands landskap 698 1 456 2 160 3 206
Södra Österbottens landskap 171 410 632 1 064
Österbottens landskap 829 1 529 2 054 3 694
Mellersta Österbottens landskap 83 219 310 650
Norra Österbottens landskap 661 1 190 1 850 3 246
Kajanalands landskap 101 240 453 727
Lapplands landskap 355 676 1 007 1 604
Åland 370 960 1 414 1 974

Källa: Befolkningsstruktur 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Markus Rapo 029 551 3238, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. 2016, Tabellbilaga 4. Finska medborgare med dubbelt medborgarskap efter landskap 2001–2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/2016/vaerak_2016_2017-03-29_tau_004_sv.html