Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 7.5.2021

Sjötransporter minskade i mars

I mars år 2021 uppgick den totala volymen i utrikes sjötransporter till sammanlagt 8,1 miljoner ton. Sjötransporterna minskade med 5 procent jämfört med mars året innan. Exporten minskade med 6 procent och var 4,3 miljoner ton. Importen minskade med 3 procent och uppgick till totalt 3,8 miljoner ton.

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Utrikes sjötransporterna efter månad (ton) 2019–2021

Mest transporterades styckegods, totalt 1,6 miljoner ton, vilket var 19 procent av alla transporter. Näst mest transporterades oljeprodukter, en miljon ton och råolja, 0,8 miljoner ton.

Containertransporter

I mars 2021 transporterades totalt 1,1 miljoner ton containrar via finska hamnar, vilket var 20 procent mer än i mars år 2020. Antalet transporterade containrar var 78 397 (140 440 TEU-containrar) 1) . Exporten av containrar ökade med 30 procent mätt i ton och importen ökade med 0,3 procent jämfört med mars 2020.

Transport av transportmedel

Totalt transporterades 145 544 transportmedel i utrikes sjöfart i mars 2021. Största delen av dem var transporter av lastbilar. I mars transporterades 63 896 lastbilar. Näst mest transporterades släpvagnar för lastbilar, 40 440 stycken och passagerares personbilar, 37 425 stycken.

Passagerartrafik

I passagerartrafiken transporterades i mars 2021 totalt 167 474 personer. Mellan Finland och Estland reste 100 493 personer och mellan Finland och Sverige 62 756 personer och mellan Finland och Tyskland 4 188 passagerare. Antalet passagerare var 34 procent av passagerarantalet i mars 2020 och bara 14 procent av passagerarantalet i mars 2020. I mars 2021 ankom inga passagerare till Finland med utländska kryssningsfartyg.

Fartygstrafiken på Saima kanal och transportmängden

Totalt 3 532 ton transporter i utrikes sjöfart registrerades via kanalen.


1) Grundmåttenheten för containertrafik TEU betyder en container vars längd är 20 fot, bredd 8 fot och höjd 8,5 fot.

Källa: Transport och turism, Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Kokkonen 029 551 3770, Sami Lahtinen 029 551 3207, matti.kokkonen@tilastokeskus.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (164,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 07.05.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utrikes sjöfart [e-publikation].
ISSN=2670-1995. mars 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uvliik/2021/03/uvliik_2021_03_2021-05-07_tie_001_sv.html