Arbetskraftsundersökning 2019, Sysselsättning och arbetslöshet

2019
Sysselsättning och arbetslöshet
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar