Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, oktober

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/III - 2019/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III 2018/III - 2019/III
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 233 2 253 20 0,9
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 37 40 3 7,5
Jordbruk 01 17 17 -1 -3,3
C Tillverkning 10-33 324 316 -9 -2,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 46 44 -3 -5,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 47 46 -1 -1,9
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 48 44 -4 -7,9
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 48 52 5 10,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 105 102 -4 -3,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 30 27 -3 -9,6
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 22 26 5 21,2
F Byggverksamhet 41-43 166 152 -14 -8,4
Byggande av hus 41 61 56 -5 -8,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 83 77 -6 -6,8
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 266 252 -14 -5,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 41 34 -7 -16,3
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 79 84 6 7,4
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 147 134 -13 -8,9
H Transport och magasinering 49-53 128 128 1 0,4
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 79 75 -4 -5,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 49 53 5 9,3
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 79 89 10 12,9
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 106 116 11 10,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 71 72 0 0,2
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 138 141 2 1,5
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 62 61 -1 -1,1
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 104 113 9 8,3
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 62 72 10 15,7
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 116 110 -6 -5,2
P Utbildning 85 171 178 7 4,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 386 402 16 4,1
Hälso- och sjukvård 86 164 180 16 9,8
Vård och omsorg med boende 87 96 96 0 0,1
Öppna sociala insatser 88 126 126 -0 -0,2
R Kultur, nöje och fritid 90-93 47 51 4 7,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 64 60 -4 -6,1
X Näringsgrenen okänd 00 7 7 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2019, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2018/III - 2019/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tau_034_sv.html