Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV

  År/Kvartal Förändring Förändring
2016/IV 2017/IV 2016/IV - 2017/IV 2016/IV - 2017/IV
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 2 094 2 172 78 3,7
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 31 35 4 13,8
Jordbruk 01 15 17 2 11,3
C Tillverkning 10-33 307 307 -0 -0,1
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 39 40 1 1,7
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 44 42 -2 -4,4
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 45 45 0 1,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 52 50 -3 -5,3
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 105 102 -2 -2,2
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 23 28 6 24,4
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 31 27 -3 -11,1
F Byggverksamhet 41-43 138 149 11 8,1
Byggande av hus 41 50 53 4 7,9
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 73 78 4 5,7
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 249 248 -1 -0,2
Handel samt reparation av motorfordon 45 33 37 4 11,9
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 77 73 -3 -4,0
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 139 138 -2 -1,1
H Transport och magasinering 49-53 118 125 7 5,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 75 75 -1 -0,8
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 43 50 8 17,8
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 67 74 7 10,8
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 92 94 2 1,9
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 66 68 2 2,9
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 125 133 8 6,1
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 55 58 4 6,4
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 90 95 5 5,7
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 53 54 1 1,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 111 116 5 4,6
P Utbildning 85 175 186 11 6,3
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 378 389 11 3,0
Hälso- och sjukvård 86 164 174 10 6,0
Vård och omsorg med boende 87 88 84 -4 -5,1
Öppna sociala insatser 88 125 131 6 4,6
R Kultur, nöje och fritid 90-93 46 50 5 9,9
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 64 69 6 9,1
X Näringsgrenen okänd 00 7 5 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2017, Tabellbilaga 34. Löntagare i åldern 15-74 år efter näringsgren (TOL 2008) 2016/IV - 2017/IV . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/12/tyti_2017_12_2018-01-25_tau_034_sv.html