Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/01 - 2017/01

  År/Månad Förändring Förändring
2016/01 2017/01 2016/01 - 2017/01 2016/01 - 2017/01
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 110 4 109 -2 0,0
Arbetskraft totalt 2 630 2 633 3 0,1
- sysselsatta 2 385 2 391 6 0,2
- arbetslösa 245 242 -2 -0,9
Ej i arbetskraften 1 481 1 475 -5 -0,4
Män Befolkning totalt 2 061 2 063 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 347 1 361 14 1,0
- sysselsatta 1 212 1 238 26 2,1
- arbetslösa 135 123 -12 -8,8
Ej i arbetskraften 714 702 -12 -1,7
Kvinnor Befolkning totalt 2 049 2 046 -4 -0,2
Arbetskraft totalt 1 283 1 272 -10 -0,8
- sysselsatta 1 173 1 153 -20 -1,7
- arbetslösa 110 119 10 8,8
Ej i arbetskraften 767 773 7 0,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2017, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.2.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. januari 2017, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2016/01 - 2017/01 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2017/01/tyti_2017_01_2017-02-21_tau_002_sv.html