Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 10. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter Regionförvaltningsverken (RFV) 2015/10 - 2016/10

  År/Månad Förändring Förändring
2015/10 2016/10 2015/10 - 2016/10 2015/10 - 2016/10
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Regionförvaltningsverken        
Hela landet (inkl. Åland) 2 448 2 446 -2 -0,1
Södra Finlands RFV 1 101 1 089 -12 -1,1
Sydvästra Finlands RFV 299 313 14 4,8
Östra Finlands RFV 233 225 -8 -3,6
Västra och Inre Finlands RFV 521 532 10 2,0
Norra Finlands RFV 201 194 -8 -3,7
Lapplands RFV 77 79 2 2,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. oktober 2016, Tabellbilaga 10. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter Regionförvaltningsverken (RFV) 2015/10 - 2016/10 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/10/tyti_2016_10_2016-11-22_tau_010_sv.html