Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2014/11 - 2015/11

  År/Månad Förändring
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 8,2 8,2 0,1
15-64 8,4 8,5 0,1
15-24 17,9 17,5 -0,4
25-34 9,4 7,4 -2,0
35-44 5,8 5,7 -0,1
45-54 5,5 7,5 2,1
55-64 8,3 9,1 0,8
Män 15-74 8,7 9,2 0,5
15-64 8,9 9,5 0,5
15-24 19,0 19,7 0,7
25-34 9,7 9,3 -0,4
35-44 5,4 6,0 0,5
45-54 6,7 8,3 1,6
55-64 8,8 10,0 1,2
Kvinnor 15-74 7,6 7,2 -0,4
15-64 7,8 7,4 -0,4
15-24 16,7 15,5 -1,3
25-34 9,0 5,1 -4,0
35-44 6,2 5,3 -0,9
45-54 4,3 6,7 2,5
55-64 7,8 8,1 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2015, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2014/11 - 2015/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/11/tyti_2015_11_2015-12-22_tau_016_sv.html