Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti

Tabellbilaga 11. Deltidssysselsatta i åldern 15-74 år efter kön 2014/11 - 2015/11

  År/Månad Förändring Förändring
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11 2014/11 - 2015/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön        
Båda könen 417 394 -24 -5,7
Män 161 147 -15 -9,0
Kvinnor 256 247 -9 -3,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2015, Tabellbilaga 11. Deltidssysselsatta i åldern 15-74 år efter kön 2014/11 - 2015/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/11/tyti_2015_11_2015-12-22_tau_011_sv.html