Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, juni

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2014/11 - 2015/11

  År/Månad Förändring
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 59,1 58,5 -0,6
15-64 67,3 66,9 -0,4
15-24 37,6 35,6 -2,0
25-34 73,0 74,5 1,4
35-44 81,9 82,3 0,4
45-54 82,8 81,4 -1,4
55-64 59,6 58,9 -0,7
65-74 12,3 12,4 0,0
Män 15-74 60,6 60,1 -0,5
15-64 68,0 67,7 -0,2
15-24 37,5 31,9 -5,6
25-34 77,6 78,9 1,3
35-44 83,6 85,1 1,6
45-54 81,4 81,5 0,1
55-64 58,4 58,9 0,5
65-74 16,1 15,9 -0,2
Kvinnor 15-74 57,5 56,8 -0,7
15-64 66,6 66,1 -0,5
15-24 37,6 39,4 1,8
25-34 68,2 69,7 1,5
35-44 80,1 79,4 -0,7
45-54 84,3 81,4 -3,0
55-64 60,8 58,9 -1,8
65-74 9,0 9,2 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2015, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2014/11 - 2015/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/11/tyti_2015_11_2015-12-22_tau_007_sv.html