Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, augusti

Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/11 - 2015/11

  År/Månad Förändring Förändring
2014/11 2015/11 2014/11 - 2015/11 2014/11 - 2015/11
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 422 2 402 -20 -0,8
15-64 2 346 2 323 -23 -1,0
15-24 244 228 -16 -6,6
25-34 507 520 13 2,6
35-44 539 546 7 1,3
45-54 611 592 -19 -3,1
55-64 446 436 -9 -2,0
65-74 76 79 3 4,3
Män 15-74 1 246 1 239 -7 -0,6
15-64 1 199 1 191 -9 -0,7
15-24 125 105 -20 -16,1
25-34 276 284 7 2,7
35-44 281 289 8 2,7
45-54 301 298 -4 -1,2
55-64 215 215 0 0,0
65-74 47 48 1 2,7
Kvinnor 15-74 1 176 1 163 -13 -1,1
15-64 1 147 1 132 -15 -1,3
15-24 119 124 4 3,4
25-34 230 236 6 2,6
35-44 258 257 -1 -0,3
45-54 309 294 -15 -4,9
55-64 230 221 -9 -4,0
65-74 29 31 2 6,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2015, Tabellbilaga 6. Sysselsatta efter kön och ålder 2014/11 - 2015/11 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/11/tyti_2015_11_2015-12-22_tau_006_sv.html