Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/08 - 2014/08

  År/Månad Förändring
2013/08 2014/08 2013/08 - 2014/08
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 69,4 68,9 -0,5
Män 70,5 69,0 -1,5
Kvinnor 68,3 68,8 0,5
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,1 7,4 0,3
Män 7,1 7,7 0,6
Kvinnor 7,1 7,0 -0,1
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,5 65,0 -0,5
Män 67,7 66,4 -1,3
Kvinnor 63,3 63,6 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. augusti 2014, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/08 - 2014/08 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/08/tyti_2014_08_2014-09-23_tau_001_sv.html