Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/04 - 2014/04

  År/Månad Förändring
2013/04 2014/04 2013/04 - 2014/04
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,7 68,3 -0,4
Män 68,6 67,6 -1,0
Kvinnor 68,8 69,0 0,2
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 8,8 9,0 0,1
Män 10,2 10,3 0,1
Kvinnor 7,3 7,6 0,2
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 66,2 65,7 -0,5
Män 68,2 67,2 -1,0
Kvinnor 64,3 64,2 -0,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 09 1734 3796, Veli Rajaniemi 09 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2014, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2013/04 - 2014/04 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/04/tyti_2014_04_2014-05-20_tau_001_sv.html