Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, juni

Arbetskraftsundersökning 2013, oktober

2013
oktober
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar